Personeelskortingen - WKR Publicatiedatum: 26-04-2021

Alles dat een werknemer uit zijn of haar dienstbetrekking geniet kwalificeert in beginsel als belast loon dat moet worden verantwoord op de loonstrook. Deze ruime definitie van loon brengt met zich mee dat ook verstrekkingen of vergoedingen aan werknemers van producten uit het bedrijf van de werkgever, in beginsel tot het belastbaar loon moeten worden gerekend. Gratis producten of personeelskortingen leiden dus in beginsel tot loonbelastingheffing. De fiscale wetgeving voorziet echter in een uitzondering op deze hoofdregel, die wij graag aan u verduidelijken.

De werkkostenregeling (WKR) voorziet onder andere in een aantal gerichte vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling en de vergoeding of verstrekking tijdig wordt aangewezen als eindheffingsloon.

Een gerichte vrijstelling geldt voor het vergoeden en verstrekken van branche-eigen producten van het bedrijf van de werkgever. Deze gerichte vrijstelling is gebonden aan twee beperkingen:

  • Het werknemersvoordeel is vrijgesteld tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economisch verkeer van deze producten;
  • maar niet meer dan € 500 per werknemer per kalenderjaar.


Binnen deze grenzen is het bijvoorbeeld mogelijk dat het personeel van een witgoedwinkel met korting een wasdroger kan kopen en dat de werknemers van de slijterij korting krijgen op de wijnen die ze bij hun werkgever kopen, zonder dat deze korting leidt tot heffing van loonbelasting.

Bij de toepassing van deze regeling is allereerst belangrijk dat de werkgever een administratie bijhoudt waaruit blijkt welke werknemer korting heeft genoten en wanneer hij of zij deze korting heeft genoten. De werkgever dient immers gedurende het kalenderjaar te toetsen of binnen de beperkingen van de gerichte vrijstelling wordt gekleurd.

Evenzo belangrijk is hoe deze korting wordt berekend. De korting moet worden berekend over de waarde in het economische verkeer van de producten. Dit is meestal de consumentenprijs. Het hanteren van een lagere prijs, zoals de inkoopwaarde, is niet toegestaan. Is de werkgever bijvoorbeeld een groothandel die alleen grote verpakkingen levert die consumenten niet in de supermarkt kunnen krijgen, dan is het bedrag dat de werkgever factureert aan haar klanten niet per definitie de waarde in het economisch verkeer. In dat geval moet worden bekeken wat de laagste prijs is die voor het product op de normale consumentenmarkt kan worden gevonden.

Het moge duidelijk zijn dat de gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten administratief vrij belastend is. Voor een goede toepassing van de regeling moet de werkgever desgevraagd kunnen aantonen hoe hij de korting per werknemer heeft berekend. Mocht u een personeelskortingsregeling willen invoeren of assistentie nodig hebben bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.