TEK opent op 21 maart 2023 Publicatiedatum: 15-03-2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb-bedrijven (TEK) gaat op 21 maart open. Hieronder vindt u meer informatie over de regeling en wat de voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden.

Waarvoor dient de TEK
Voor MKB-bedrijven kunnen de energiekosten hoog oplopen, waardoor de bedrijven in financiële moeilijkheden kunnen komen. De TEK-regeling is daarom bedoeld als een tegemoetkoming voor MKB-bedrijven met hoge energiekosten.
 
Wanneer kunt u TEK aanvragen
De TEK kan aangevraagd worden door MKB-bedrijven als de energiekosten groter of gelijk zijn aan 7% van de omzet. De energiekosten worden berekend aan de hand van modelprijzen voor gas en elektra voor 2022 (en dus niet op basis van de prijzen die u betaalt). Deze berekening kunnen wij voor u verzorgen. Hiervoor hebben we wel enkele gegevens van u nodig.
 
Wat is uw voordeel
De TEK vergoedt maximaal 50% van de energiekosten, waarbij gerekend mag worden met € 2 per m3 gas en € 0,60 per kWh elektriciteit. Het maximale bedrag voor de subsidie bedraagt €160.000. Na de goedkeuring ontvangt u een voorschot van 50%. Om de definitieve TEK te kunnen berekenen dient een vaststellingsverzoek te worden ingediend. Deze vaststelling dient uiterlijk op 31 mei 2024 ingediend te zijn.
 
Wat kunnen wij voor u betekenen
Wij kunnen het gehele TEK-proces voor u verzorgen. Hierbij ontzorgen wij u van aanvraag tot en met de vaststelling achteraf.

Mocht u willen weten of u in aanmerking komt voor de TEK, neemt u dan contact op met de relatiebeheerder van Govers (040 – 250 45 04) of Eric Berns van De Subsidiespecialist (040 – 250 45 67 of eric@subsidiespecialist.nl).Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.