Veel werknemers hebben verbod op nevenwerkzaamheden in contract staan, maar dat is per 1 augustus 2022 verboden. Publicatiedatum: 28-07-2022

Door de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, wordt de mogelijkheid tot het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 flink ingeperkt.

In deze wet is onder andere vastgelegd dat een verbod op nevenwerkzaamheden niet meer in het contract opgenomen mag worden, tenzij de werkgever beroep kan doen op specifieke rechtvaardigingsgronden. In dezelfde wet is ook nieuwe regelgeving opgenomen rondom het volgen van opleidingen.

Met ingang van 1 augustus 2022 is een nevenwerkzaamhedenbeding niet meer geldig, tenzij het verbod tot het verrichten van nevenwerkzaamheden kan worden gerechtvaardigd door een objectieve reden. De objectieve reden is afhankelijk van de concrete omstandigheden. Welke nevenwerkzaamheden wil de werknemer verrichten, hoeveel tijd is daarmee gemoeid, wil de werknemer gaan werken bij een concurrent? Een voorbeeld van een objectieve reden kan zijn, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of dat verplichtingen uit hoofde van de Arbeidstijdenwet worden overschreden.

Hoe zit het met reeds gesloten nevenwerkzaamhedenbedingen in bestaande arbeidscontracten? Deze zijn niet direct ongeldig. Het is namelijk niet nodig de objectieve reden in het beding zelf op te nemen. Wanneer een bestaande werknemer toestemming vraagt voor het verrichten van nevenwerkzaamheden, dan kun je als werkgever deze toestemming alleen dan weigeren wanneer sprake is van een relevante objectieve reden. Wordt er geen reden gegeven of kan de reden niet worden aangemerkt als een relevante objectieve reden, dan is het beding alsnog niet geldig. Hetzelfde geldt wanneer je als werkgever een beroep wil doen op een in de arbeidsovereenkomst opgenomen absoluut verbod op nevenwerkzaamheden. Bestaat er geen objectieve reden, dan is het absoluut verbod ongeldig.

We raden aan om vanaf 1 augustus altijd schriftelijk op een eventueel verzoek van de werknemer aangaande nevenwerkzaamheden te reageren. Deze reactie dient goede argumenten te bevatten wanneer de werkgever van mening is dat sprake is van een objectieve rechtsvaardigheidsgrond. Nieuwe arbeidsovereenkomsten kunnen vanaf 1 augustus niet meer voorzien zijn van een absoluut verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden.

Het is tevens voor werkgevers aan te raden alvast vooraf na te denken over omstandigheden waarbij op grond van een objectieve reden nevenactiviteiten mogen worden beperkt of zelfs mogen worden verboden. Denk daarbij aan gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten en verplichtingen uit hoofde van de Arbeidstijdenwet.

Heeft u vragen over bovenstaand artikel in uw situatie? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, onderstaand contactformulier of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.