Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag Publicatiedatum: 26-04-2021

De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt normaalgesproken 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle overige belastingen. Vraag je vóór 1 mei een voorlopige aanslag aan, dan voorkom je op een later moment belastingrente.

Wanneer belastingrente?

Je betaalt belastingrente als de fiscus een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Je betaalt rente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

Wanneer geen belastingrente?

Je betaalt geen belastingrente wanneer je de belastingdienst de gegevens uit de aangifte of aanslag ongewijzigd overneemt en:

                                                                     Vennootschapsbelasting      Inkomstenbelasting

Aangifte 2020 doen                              voor 1 juni 2021                       voor 1 mei 2021
Aanvraag voorlopige aanslag              voor 1 mei 2021                       voor 1 mei 2021

Wanneer de belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte kan het zijn dat je dan toch belastingrente moet betalen.

Bij de vermelde data bij de aanvraag van een voorlopige aanslag is naast de 6 weken termijn ook rekening gehouden met de gemiddelde verwerkingstijd bij de belastingdienst. Heeft de belastingdienst meer tijd nodig voor het opleggen van een voorlopige aanslag? Dan berekent zij belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van het verzoek.

Voorkom belastingrente

Wanneer de belastingdienst een aanslag oplegt, ligt de uiterste betaaldatum op 6 weken na de dagtekening van de aanslag. De periode waarover belastingdienst belastingrente rekent, start op 1 juli na afloop van het aanslagjaar. Voor belastingjaar 2020 start deze termijn dus op 1 juli 2021. Dat betekent dat je belastingrente in ieder geval voor een belangrijk deel of volledig kunt voorkomen door bij een hoge winst vóór 1 mei alvast een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen.

Tijdelijke verlaging belasting

In verband met de coronacrisis geldt vanaf 1 oktober 2020 een belastingrente van 4% voor alle belastingen, dus ook voor de vennootschapsbelasting. Deze tijdelijke verlagingen gelden in ieder geval nog tot en met 31 december 2021.

Meer weten

Wil je meer weten over het indienen van een voorlopige aanslag? Voorkom verrassingen achteraf en laat je goed adviseren. Neem gerust contact op met je relatiebeheerder.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.