BTW: Installatie-/montagelevering Publicatiedatum: 3-05-2022

Binnen de btw is de installatie-/montagelevering (hierna: installatielevering) een vreemde eend in de bijt. Kenmerkend voor een installatielevering is dat het gaat om de levering van een goed, die wordt aangebracht aan een ander goed. Deze leveringen zijn belast op de plek waar ze worden geleverd. Met name in het internationale verkeer kan dit voor zowel B2B- als B2C-leveringen leiden tot onverwachte btw-gevolgen.

Verschil in kwalificatie lidstaten

In de EU hebben de lidstaten in grote lijnen hetzelfde btw-systeem. Dat betekent echter niet dat er geen verschillen in kwalificatie kunnen ontstaan. Het kan dus zo zijn dat andere lidstaten een andere benadering toepassen dan wij vanuit Nederlands perspectief zouden verwachten.

Daar komt bij dat de installatielevering in voorkomende gevallen moeilijk te onderscheiden is van “diensten met betrekking tot onroerend goed”. Deze diensten zijn eveneens belast in het land waar de diensten feitelijk worden verricht, maar de btw-gevolgen kunnen sterk uiteenlopen.

Een andere kwalificatie kan leiden tot verplichte lokale btw-registraties, (meestal verplichte) toepassing van een verleggingsregeling of de mogelijkheid/verplichting om gebruik te maken van de Unieregeling (OSS-aangifte). Daarnaast kan er potentieel sprake zijn van een vaste inrichting in het buitenland bij dit soort projecten, waarbij er ook gevolgen kunnen zijn voor de vennootschapsbelasting en loonheffingen.

Kortom, een verkeerde inschatting van  de fiscale gevolgen van installatieprojecten in het buitenland kan leiden tot naheffingen met boetes en rente. Het is dus belangrijk om de fiscale gevolgen van dit soort projecten in het buitenland tijdig in kaart te brengen.  

Installatie door een derde

Een overeenkomst tot installatielevering omvat de levering van een goed als zodanig, alsook de installatie/montage daarvan. Dit verandert in beginsel niet wanneer u zelf het goed levert en de installatie- of montagewerkzaamheden uitbesteedt aan een derde partij.  Toch kan ook dit invloed hebben op uw fiscale positie in het buitenland. Soms biedt het opsplitsen van een contract perspectief maar vaak ook niet. Kortom een installatielevering in het buitenland vereist fiscaal maatwerk.

Voorkomen is beter dan genezen

Heeft uw onderneming projecten met montage-/installatie op locatie in andere lidstaten, waarbij u al dan niet gebruik maakt van derden voor de montage? Een tijdige inventarisatie van uw fiscale positie kan u veel geld en administratieve lasten besparen. Wij helpen u hier graag bij. Daarbij kijken wij niet alleen naar de btw-positie, maar ook de mogelijke gevolgen voor onder meer de vennootschapsbelasting en loonheffingen.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsartikel vragen hebben over de btw-positie van uw onderneming, neemt u dan gerust contact met ons via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504. Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag met andere fiscale vragen die in uw onderneming spelen.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.