Claim op tijd btw-aftrek! Publicatiedatum: 01-11-2022

In recente jurisprudentie is opnieuw bevestigd dat het van belang is om als ondernemer op tijd het btw-aftrekrecht uit te oefenen. In dit nieuwsbericht lichten wij dit kort toe.  

Feiten

In deze zaak gaat het om X die in 2006 tien percelen onbebouwde grond heeft gekocht van B met het oog op de ontwikkeling voor recreatiedoeleinden. Over deze aankoop heeft B btw in rekening gebracht aan X, die X niet in aftrek heeft gebracht. Vanwege economische omstandigheden is de beoogde ontwikkeling van de percelen niet van de grond gekomen, waardoor X in 2013 twee percelen weer terug verkoopt aan B. Over deze verkoop heeft X btw in rekening gebracht. X heeft deze btw niet aangegeven in zijn btw-aangifte. De inspecteur legt hiervoor een naheffingsaanslag op. X voert aan dat de naheffingsaanslag moet worden verminderd met het bedrag aan btw dat X bij de aanschaf van de percelen in 2006 had betaald.

 

Uitspraak rechter

Het recht op aftrek dient te worden uitgeoefend in het tijdvak waarin de belasting verschuldigd wordt, dus in het tijdvak waarin de factuur wordt ontvangen. In recente jurisprudentie is bevestigd dat de Nederlandse Wet op de Omzetbelasting niet voorziet in een mogelijkheid om het recht op aftrek uit te oefenen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de aangifte over dat tijdvak. Dit betekent dat een belastingplichtige formeel binnen zes weken na het indienen/betalen van de btw-aangifte (of in geval van een teruggaaf binnen zes weken na dagtekening van de teruggaafbeschikking) bezwaar moet maken tegen de eigen aangifte. Als deze mogelijkheid niet is benut, is de belastingplichtige formeel gezien te laat met het terugvragen van de voorbelasting (overigens kan er dan onder voorwaarden in Nederland nog wel een ambtshalve verzoek om teruggaaf worden gedaan).  

Ten slotte

Het is van belang om tijdig uw recht op aftrek uit te oefenen. Op het moment dat u uw recht op aftrek heeft uitgeoefend, betekent dat overigens niet dat de aftrek definitief is. Door wijzigingen in het gebruik van ingekochte goederen/diensten na het indienen van de btw-aangifte kan in bepaalde gevallen de toegepaste aftrek nog worden gewijzigd (zowel in positieve, als in negatieve zin).

Heeft u vragen over uw recht op btw-aftrek en/of de mogelijkheden om niet geclaimde voorbelasting alsnog terug te krijgen? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504. Uiteraard kunt u ook met al uw andere fiscale vragen bij ons terecht.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.