Drempelbedragen & afstandsverkopen Publicatiedatum: 17-02-2022

Sinds 1 juli 2021 gelden er een aantal nieuwe btw-regels die met name de levering van goederen aan consumenten raken. In dit artikel gaan wij in op afstandsverkopen binnen de EU en de omzetgrens van € 10.000. Afstandsverkopen zijn B2C-leveringen van goederen die worden vervoerd naar een andere lidstaat, in de regel het woonland van de afnemer.

Werking oude drempelbedragen

Vóór 21 juli jl. gold er voor iedere lidstaat een afzonderlijk drempelbedrag voor afstandsverkopen. België kende bijvoorbeeld een omzetgrens van € 35.000 per jaar, terwijl voor Duitsland een grens van € 100.000 gold.  Zolang deze drempel niet was overschreden mocht de Nederlandse ondernemer die goederen vanuit zijn vestiging in Nederland verzond naar zijn particuliere afnemers in het buitenland Nederlandse btw in rekening brengen. Zodra een dergelijke drempel werd overschreden had hij de verplichting zich te registreren als btw ondernemer in het land waar hij de grens had gepasseerd om de btw aldaar te voldoen.

Werking nieuwe omzetdrempel

De afzonderlijke drempels per lidstaat zijn vervallen en zijn vervangen door één omzetdrempel van € 10.000 die geldt voor de gezamenlijke omzet van alle kwalificerende leveringen van goederen (en diensten) in de gehele EU. De omzet van bijvoorbeeld Duitse en Belgische afnemers wordt dus bij elkaar opgeteld voor de toepassing van de nieuwe omzetgrens. Zodra deze grens wordt overschreden zijn alle afstandsverkopen belast in het land van de afnemer en moet lokaal btw worden voldaan. Het is dus belangrijk om deze omzetdrempel goed te monitoren en tijdig maatregelen te nemen om de btw correct en tijdig aan te kunnen geven.

Overigens zijn er in de praktijk bepaalde situaties waarin de omzetdrempel niet van toepassing is en waarbij dus al voor de eerste levering buitenlandse btw verschuldigd is. 

Btw betalen in een andere lidstaat

Wanneer buitenlandse btw in rekening wordt gebracht, moet deze natuurlijk ook worden voldaan. Net zoals voorheen is het mogelijk om de onderneming aan te melden en periodiek aangifte in te dienen in de landen waar afstandsverkopen worden verricht.

In de praktijk betekent dit dat tot wel 27 afzonderlijke btw-registraties nodig kunnen zijn om alle btw correct aan te geven en te voldoen. Zeker voor de kleinere ondernemer is dit een zware last, die belemmerend kan werken en internationale groei tegenhoudt. De eerste levering in een nieuwe lidstaat kan immers een verplichte registratie betekenen. Om dit proces te vereenvoudigen is de Unieregeling/One Stop Shop (OSS) in het leven geroepen. Met de OSS geeft u de btw over alle kwalificerende EU-leveringen aan in één vereenvoudigde kwartaalaangifte.

Heeft u vragen over de btw-behandeling van e-commerce in uw onderneming of heeft u interesse in de OSS-aangifte? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.