Factuurvereisten bij vereenvoudigde ABC-regeling Publicatiedatum: 29-12-2022

Indien twee btw-ondernemers achtereenvolgens dezelfde goederen leveren waarbij die goederen rechtstreeks van de eerste leverancier (partij A) in de ene EU-lidstaat naar de eindafnemer (partij C) in een andere EU-lidstaat worden vervoerd, is sprake van een zogenoemde ABC-transactie.

Ondanks dat er maar één goederenbeweging is, is vanuit btw-optiek sprake van twee leveringen. En van beide leveringen moet dus vastgesteld worden welke btw-consequenties eraan zijn verbonden. Daarbij is van belang om te weten dat vanuit btw-optiek in beginsel maar één van deze leveringen wordt aangemerkt als een zogenoemde intracommunautaire levering waarop het btw-nultarief kan worden toegepast. Dat is simpel gezegd de levering waaraan het vervoer moet worden toegerekend. Hiervoor zijn richtlijnen ontwikkeld in de jurisprudentie en sinds enkele jaren bestaat er ook een regeling in de wetgeving om dit vervoer toe te kunnen rekenen.

In de gevallen waarin het vervoer moet worden toegerekend aan de eerste schakel (A-B), dient partij B in beginsel een intracommunautaire verwerving en daaropvolgende binnenlandse levering aan te geven in de lidstaat van partij C. Om btw-registratie door partij B in de lidstaat van partij C te voorkomen, is voor de btw de zogenoemde ‘vereenvoudigde ABC-regeling' in het leven geroepen. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft partij B geen intracommunautaire verwerving aan te geven in de lidstaat van partij C en wordt de btw op de daaropvolgende binnenlandse levering verlegd naar partij C. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs geoordeeld over de factuurvereisten bij de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling in de btw.

Oordeel Hof van Justitie

In de zaak waarover het Hof van Justitie onlangs heeft geoordeeld vermeldde partij B op de factuur ‘van BTW vrijgestelde intracommunautaire driehoekstransactie’. Het Hof heeft hiervan geoordeeld dat partij C niet op een juiste wijze als de tot voldoening van de btw gehouden persoon is aangewezen. Hiertoe dient namelijk expliciet ‘BTW verlegd’ te worden vermeld op de factuur. Het achteraf corrigeren van de vermeldingen op de uitgereikte factuur is dan volgens het Hof niet mogelijk.

Gevolgen voor de praktijk

Het niet opnemen van de vermelding ‘BTW verlegd’ heeft volgens het Hof van Justitie tot gevolg dat de vereenvoudigde ABC-regeling niet kan worden toegepast. Dan loopt de tussenhandelaar (partij B) het risico op een btw-registratie in de lidstaat waar de goederen naartoe gaan.

Wij merken op dat de Belastingdienst op dit moment nog goedkeurt dat partij B op de factuur ‘verlegging vereenvoudigde ABC-regeling’ of ‘intracommunautaire levering’ vermeldt. Dit lijkt dus  niet verenigbaar met de uitspraak van het Hof van Justitie. Wanneer u partij B bent raden wij u daarom aan, om discussies te voorkomen, expliciet ‘BTW verlegd’ te vermelden op de factuur.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van dit bericht over de toepassing van een  (vereenvoudigde) ABC-levering of de factuurvereisten? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504. Uiteraard kunt u ook met al uw andere fiscale vragen bij ons terecht.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.