Geen verzekeringsplicht minderheidsaandeelhouders Publicatiedatum: 09-04-2024

Onlangs is een uitspraak van het hof Den Bosch verschenen, waarin na doorverwijzing door de Hoge Raad werd geoordeeld dat geen sprake is van een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen voor twee minderheidsaandeelhouders. Hoe komt het hof tot dit oordeel?

In deze zaak ging het om tweetal personen die via hun personal holdings elk in het bezit waren van 24% van de aandelen in de werkmaatschappij. De personal holdings hadden een managementovereenkomst gesloten met de werkmaatschappij.

Persoonlijke arbeid door aandeelhouder
Volgens de inspecteur verrichten de twee personen hun werkzaamheden onder gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. Hierdoor is sprake van een arbeidsovereenkomst en had de werkmaatschappij premie werknemersverzekeringen moeten afdragen voor de twee personen, zo luidde het oordeel van de Belastingdienst.

Het hof stelt echter vast dat er hooguit een contractuele relatie is met de personal holdings. Het Hof en ziet niet in waaraan de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheid zou ontlenen om rechtstreeks gezag uit te oefenen ten aanzien van de werkzaamheden die de twee personen verrichten.

De managementovereenkomsten bevatten daarnaast geen nadere bepalingen over de voorwaarden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld werktijden, vakantiedagen en afspraken over ziekte. De enkele omstandigheid dat de twee personen feitelijk de managementwerkzaamheden hebben verricht en zij daarvoor de expertise hebben, betekent niet dat zij zich persoonlijk hebben verplicht om arbeid te verrichten. Dat zij elkaar over en weer vervingen, ondersteunt dit oordeel.

Verzekeringsplicht
Het hof oordeelt dat niet aannemelijk is gemaakt dat beide personen in (fictieve) dienstbetrekking hebben gestaan. De bepalingen in de gesloten managementovereenkomst duiden er niet op dat beide personen feitelijk (of in wezen) arbeidsovereenkomsten hebben gesloten met de werkmaatschappij.

Op grond hiervan is geen sprake van een arbeidsverhouding met deze personen en dus geen verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Belang voor de praktijk
Deze hofuitspraak past naadloos in een reeks van rechterlijke uitspraken over dit onderwerp. Uit de rechtspraak komt naar voren dat in eerste instantie wordt gekeken naar de onderlinge contractuele verhouding tussen partijen en hoe daaraan feitelijk in de praktijk invulling en uitvoering wordt gegeven. Indien een echte managementovereenkomst is gesloten, die geen wezenlijke kenmerken bevat van een arbeidsovereenkomst, is volgens de rechtspraak geen sprake van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Met andere woorden: de gekozen contractuele structuur mag niet zomaar worden genegeerd, zo is inmiddels herhaaldelijk bevestigd in de rechtspraak.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de gevolgen van deze uitspraak voor u als minderheidsaandeelhouder? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, via ons contactformulier op de website of op ons algemene telefoonnummer 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.