Herziening BTW
Let op de termijnen! Publicatiedatum: 26-04-2021

Herziening verwijst naar het ‘herzien’ van de btw-aftrek. U kunt als ondernemer de btw in aftrek nemen voor zover u een goed of dienst afneemt in het kader van uw onderneming, voor zover het gebruikt gaat worden voor belaste prestaties. Voor de initiële aftrek wordt een schatting gemaakt van het toekomstige gebruik en op basis daarvan wordt de btw in aftrek genomen. Als later blijkt dat het voorgenomen gebruik afwijkt van het daadwerkelijke gebruik, dan moet een correctie plaatsvinden.

Herziening vindt plaats op verschillende momenten. Bij directe ingebruikname vindt herziening aan het einde van dat jaar plaats. Wanneer de aanschaf en de ingebruikname niet in een en hetzelfde jaar  plaatsvinden dan vindt herziening plaats op het moment van ingebruikname én aan het einde van het jaar van ingebruikname. In deze gevallen vindt herziening plaats voor het gehele btw-bedrag.

Vervolgens worden de goederen als het ware een aantal jaar gevolgd en kan jaarlijks herziening plaatsvinden. Voor roerende investeringsgoederen geldt een herzieningsperiode van 4 jaar na het jaar van ingebruikname en voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van 9 jaar na het jaar van ingebruikname. Deze jaarlijkse herziening vindt plaats in ‘jaarmoten’, voor 1/5 respectievelijk 1/10 deel van de voorbelasting. In deze jaren blijft herziening achterwege voor zover het werkelijke gebruik minder dan 10% afwijkt van de originele bestemming.

Wanneer goederen binnen de herzieningsperiode worden verkocht, wordt voor het nog resterende deel van de herzieningsperiode het gebruik aangemerkt conform de btw-behandeling van de levering. Wanneer goederen belast worden geleverd, dan geldt voor het resterende deel van de herzieningsperiode dat het goed 100% voor belaste prestaties is gebruikt. Tegenovergesteld geldt dat een goed wordt aangemerkt 0% voor belaste prestaties te zijn gebruikt gedurende de resterende jaren van de herzieningstermijn wanneer deze vrijgesteld wordt geleverd. Mogelijk met grote gevolgen voor uw herziening.

Daarbij is het bij onroerende zaken tevens van belang dat na een grote verbouwing een nieuwe herzieningstermijn kan aanvangen. Dat is het geval wanneer een verbouwing dusdanig ingrijpend is dat als het ware een nieuw pand is ontstaan (vervaardigd). Hierbij is niet eenduidig te stellen wanneer precies sprake is van een nieuw pand, maar bepaalde factoren die meespelen zijn: wijziging in bouwkundige constructie, wijziging in bouwkundige identiteit (herkenbaarheid), wijziging in functie (nieuwe woningen i.p.v. kantoorruimtes) en de omvang van de investeringen, al dan niet ten opzichte van de waarde van het pand. Als sprake is van een nieuw vervaardigd goed, dan vindt vervolgens een eerste ingebruikname plaats en is de levering van een pand binnen twee jaar na de ingebruikname btw-belast en vangt een nieuwe herzieningstermijn aan.

Belangrijk om in het oog te houden, is dat wanneer een onroerende zaak btw-belast wordt geleverd door te opteren voor belaste levering, voor de afnemer een nieuwe herzieningstermijn begint te lopen. Wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de eisen voor het opteren voor belaste levering wordt de levering alsnog vrijgesteld, mogelijk met grote consequenties voor de leverancier van het pand. Het is dan ook ten zeerste aan te raden dat het koopcontract een clausule bevat die regelt hoe dergelijke schade verhaald kan worden.

In de praktijk wijzen wij vaak op de nare gevolgen die herziening kan hebben wanneer daarmee geen rekening wordt gehouden. Zeker bij kostbare zaken als vastgoed gaat het veelal om grote bedragen. Toch blijken ondernemers hier nog regelmatig tegenaan te lopen. Wij willen dan ook via dit nieuwsartikel nogmaals adviseren om goed op te letten met de herzieningstermijnen en  benadrukken hoe relevant deze problematiek is voor ondernemers.  Heeft u vragen over  herziening of over andere (btw-)vraagstukken binnen uw onderneming? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.