Kabinet presenteert Voorjaarsnota 2022 Publicatiedatum: 25-05-2022

Afgelopen vrijdag verscheen de eerste Voorjaarsnota van het huidige kabinet. Deze 181-pagina’s tellende nota geeft onder meer een vooruitblik op de voorgenomen belastingplannen van het kabinet voor de komende jaren. In deze bijdrage zetten wij de relevantste fiscale aspecten van het de Voorjaarsnota voor u op een rij.

 
BV en DGA
 • De eerste tariefschijf in de VPB wordt vanaf 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Bedrijven vallen hierdoor dus eerder onder het hoge tarief van 25,8%.
 • Vanaf 2024 komt er een tweeschijventarief in box 2. Het basistarief bedraagt dan 26% over de eerste € 67.000 (€ 134.000 ingeval van partners) en 29,5% over het meerdere. Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% voor alle dividenduitkeringen.
 • Op grond van de gebruikelijk loonregeling dient het salaris van de DGA per 2023 te worden vastgesteld op het hoogste bedrag van de volgende drie opties: 85% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (nu nog 75%); het loon van de meest verdienende werknemer binnen de eigen (groep van) ondernemingen; of een loon van € 48.000. Het loon van een DGA mag nu dus nog 25% lager vastgesteld worden dan het bedrag dat normaal een zakelijk loon zou vormen. Dit percentage wordt per 2023 echter verlaagd naar 15%. 
 
Inkomstenbelasting
 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 (nu € 50.650 per persoon) wordt volgend jaar niet verhoogd. Gepland stond een verhoging per 2023 naar € 80.000, maar die gaat dus niet door.
 • Indien het box 1-inkomen hoger is dan € 21.317 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk afgebouwd. Vanaf 2025 gaat ook het inkomen in box 2 en 3 meetellen voor de afbouw en gaat de algemene heffingskorting voor mensen met inkomen in box 2 en/of box 3 dus omlaag.
 • De geplande verhoging van de ouderenkorting met € 376 in 2025 gaat niet door.
 • De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt per 2023 afgeschaft. Ondernemers kunnen daardoor op hun balans vanaf 2023 geen extra bedragen meer reserveren voor hun oude dag. Voor reeds gereserveerde bedragen blijven de oude regels gelden.  
 
Overdrachtsbelasting
 • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 2023 verhoogd naar 10,1% (nu nog 8%), terwijl eerder nog gehint werd op een verhoging naar 9%. Een uitzondering geldt voor de aankoop van een woning door een natuurlijk persoon die daar zelf voor langere tijd gaat wonen (hoofdverblijf). Daarvoor blijft het lage tarief van 2% gelden (of 0% indien de startersvrijstelling wordt toegepast). 
 
Loonbelasting en uitkeringen
 • De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. Naar verwachting wordt de onbelaste vergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer per 2023. Vervolgens gaat de onbelaste kostenvergoeding in 2024 mogelijk naar € 0,23 per kilometer.
 • Expats met een specifieke deskundigheid die hier tijdelijk komen werken kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op de 30%-regeling. Op basis van deze regeling betalen zijn over maximaal 30% van hun loon geen belasting. Dit ter compensatie van de extra kosten die zij maken om in het buitenland te werken (zoals extra verblijfskosten). Vanaf 2024 geldt deze regeling nog maximaal over het salaris tot € 216.000 per jaar (WNT-norm). Wel is er een overgangsregeling van 3 jaar. De inhoud hiervan is echter nog niet bekend.
 • De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon wordt een jaar eerder gestart. De verhoging bedraagt 2,5% in 2023 en 2024 en 2,32% in 2025.
 • De AOW wordt gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon. Ouderen betalen de stapsgewijze verhoging van de AOW echter grotendeels zelf via de annulering van de geplande verhoging van de ouderenkorting en de uiteindelijke afschaffing van de onderstaande inkomensondersteuning AOW.
 • De inkomensondersteuning AOW (nu nog € 26,38 bruto per maand en onderdeel van de AOW-uitkering) wordt stapsgewijs verlaagd in 2023 en 2024 en afgeschaft vanaf 2025. 
 

De definitieve plannen volgen zoals gebruikelijk op Prinsjesdag. Het is dus nog even afwachten welke plannen daadwerkelijk doorgang zullen vinden. Heeft u na het lezen van deze bijdrage ondertussen al vragen over wat de verschillende plannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Govers of bereik ons telefonisch via 040 – 2 504 504. Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag met al uw andere fiscale vraagstukken.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.