Naderende deadline voor verzoek toepassing overgangsrecht samenloopvrijstelling Publicatiedatum: 20-03-2024

In een eerder nieuwsbericht hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen ten aanzien van de zogenoemde samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van kwalificerende aandelenbelangen in een onroerendezaakrechtspersoon (OZR), waarin nieuw vastgoed wordt gehouden.  

Als onderdeel van deze nieuwe wetgeving is ook overgangsrecht gepubliceerd. Mogelijk vraagt dit overgangsrecht nu uw aandacht en nadere actie.

Wijziging samenloopvrijstelling
Met ingang van 1 januari 2025 is de verkrijger van een kwalificerend aandelenbelang in een OZR onder voorwaarden 4% overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het nieuwe vastgoed dat middels die aandelen wordt vertegenwoordigd. Dit geldt enkel indien het nieuwe vastgoed voor minder dan 90% voor btw-belaste doeleinden wordt gebruikt. Wanneer daarentegen op en gedurende minimaal 2 jaar na het moment van verkrijging wel aan het 90%-criterium wordt voldaan (simpel gezegd: het vastgoed voor tenminste 90% btw-belast gebruikt), dan blijft de samenloopvrijstelling onverkort gelden.

Overgangsrecht
Onder de volgende voorwaarden kan een beroep worden gedaan op het overgangsrecht, waardoor de samenloopvrijstelling alsnog van toepassing is op verkrijgingen van aandelen na 1 januari 2025:

-De aandelen worden verkregen vóór 1 januari 2030;
-Een schriftelijk verzoek voor de toepassing van de samenloopvrijstelling moet worden ingediend bij de bevoegde inspecteur. Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden na 1 januari 2024 worden ingediend bij de bevoegde inspecteur. Wij adviseren het verzoek vóór 1 april a.s. in te dienen.  De Belastingdienst heeft een formulier op de website gepubliceerd waarmee het verzoek kan worden ingediend.
-Bij dit verzoek moet een schriftelijke intentieovereenkomst (LOI) zijn bijgevoegd, die vóór 19 september 2023 15:15u is ondertekend door de relevante partijen; én
-De intentieovereenkomst mag niet hoofdzakelijk gericht zijn op toepassing van het overgangsrecht.

Tijdlijn toepassing overgangsrecht

Ten slotte
De deadline voor indiening van het verzoek voor de toepassing van de samenloopvrijstelling nadert. Mocht u gebruik willen maken van het overgangsrecht is het noodzaak om dit verzoek tijdig in te dienen. Desgewenst ondersteunen we u hierbij uiteraard graag.

Heeft vragen u over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met het btw-team van Govers Accountants/Adviseurs via btw@govers.nl of telefoon: 040-2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.