Overgangsrecht 30%-regeling Publicatiedatum: 13-05-2024

Afgelopen jaar is het Belastingplan 2024 op 19 december 2023 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Twee van de last-minute wijzigingen in het Belastingplan waren de voorgestelde en aangenomen versobering van 30%-regeling en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Deze regelingen kwamen bovenop de eerder aangenomen aftopping van de 30%-regeling.

De versobering
De versobering van de 30%-regeling houdt in dat werknemers met de 30%-regeling vanaf 2024 voor de eerste 20 maanden maximaal een 30% netto vergoeding mogen krijgen. Daarna is deze vergoeding maximaal 20% in de volgende 20 maanden en 10% in de laatste 20 maanden van de looptijd. De totale looptijd van 5 jaren blijft onveranderd.

De aftopping
De aftopping van de 30%-regeling geldt voor werknemers die een brutoloon ontvangen boven de WNT-norm (in de volksmond ook wel de Balkenende norm genoemd). De 30%-regeling kan enkel worden toegepast op het brutoloon tot deze WNT-norm (voor 2024: € 233.000).

Looncorrecties geven toegang overgangsrecht
Voor werknemers bij wie de 30%-regeling uiterlijk in het laatste loontijdvak van 2022 (voor wat betreft de aftopping) respectievelijk 2023 (voor de andere twee regelingen) is toegepast, geldt overgangsrecht. Onder het overgangsrecht blijven de oude regels voor de 30%-regeling van kracht. De versobering, de aftopping en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht zijn dan niet van toepassing.

Na de behandeling van het Belastingplan 2024 in december 2023 was het lange tijd onduidelijk of het overgangsrecht enkel zou gelden voor werknemers bij wie de 30%-regeling uiterlijk eind 2022 respectievelijk eind 2023 was toegepast óf dat ook een correctieaangifte over deze tijdvakken die wordt ingediend over de jaargrens heen voldoende zou zijn.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat in specifieke gevallen waarin een correctie plaatsvindt van de eerdere aangiften, en in deze correctie de 30%-regeling wordt toegepast, het overgangsrecht van toepassing is. Deze specifieke gevallen staan opgenomen in het Besluit correctie 30%-regeling van 21 december 2023.

Tot slot
Mocht u zich afvragen of dit besluit van toepassing is op uw specifieke situatie of heeft u andere vragen over de 30%-regeling, neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.