Per 2024 geldt de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting ook in de non-profit sector Publicatiedatum: 07-11-2023

Per 1 januari 2024 wordt de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting verruimd. Op 2 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd, waarin is bepaald dat dividenduitkeringen aan instellingen vrijgesteld van de vennootschapsbelasting vanaf 2024 ook zijn vrijgesteld van de dividendbelasting. Deze uitbreiding is een welkome lastenvermindering voor o.a. andere de non-profit sector met dochtervennootschappen. 

Uitbreiding inhoudingsvrijstelling met ingang van 2024 
Dividend uitkerende vennootschappen zijn in beginsel inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting, tenzij de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting van toepassing is en geen sprake is van misbruik. Ook uitkeringen binnen fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld. Om de deelnemingsvrijstelling toe te passen of een fiscale eenheid te vormen dient de ontvangende instelling aan de vennootschapsbelasting te zijn onderworpen. 

Instellingen zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting (niet onderworpen) indien voldaan aan de subjectieve of objectieve vrijstellingen, denk hierbij aan onder andere gemeentes, zorg- en welzijnsinstellingen, bibliotheken en stichtingen en verenigingen met lage positieve of negatieve resultaten. Ontvangende instellingen die (deels) zijn vrijgesteld kunnen een teruggaaf verzoek doen bij de Belastingdienst om de ingehouden en afgedragen dividendbelasting terug te ontvangen.  

Vereenvoudiging en verplichtingen vanaf 2024 
Om vanaf 1 januari 2024 voor de inhoudingsvrijstelling in aanmerking te komen, dient door de uitkerende entiteit een kwalificatiebeschikking te worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De beschikking geldt in beginsel voor een periode van vier jaar en wordt ingetrokken indien niet langer aan de voorwaarden is voldaan. 

De beschikking dient ontvangen te zijn voorafgaand aan de dividenduitkering. Bij de aangifte dividendbelasting dient een overzicht mee te worden gestuurd met NAW-gegevens van de ontvangende Vpb-vrijgestelde instelling. 

Grensoverschrijdende situaties 
De inhoudingsvrijstelling is ook van toepassing op vergelijkbare buitenlandse non-profit entiteiten. Zij dienen aan te tonen dat zij niet aan de Nederlandse vennootschapsbelasting onderworpen zouden zijn geweest als zij in Nederland gevestigd waren. Voor vergelijkbare buitenlandse entiteiten die buiten de EU/EER zijn gevestigd, geldt de aanvullende voorwaarde dat Nederland met het desbetreffende land een inlichtingen-uitwisselingsregeling is overeengekomen. 

Slot 
Mocht u voornemens zijn om dividenduitkeringen te doen binnen uw non-profit structuur, waarbij wordt deelgenomen in vennootschappen, laat u dan voorafgaand goed adviseren. Recente ontwikkelingen kunnen invloed hebben op uw belastingpositie. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040-2 504 504 of onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.