Publicatieplicht ANBI’s, publiceer (financiële) gegevens vóór 1 juli 2024 Publicatiedatum: 25-06-2024

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dient jaarlijks te voldoen aan specifieke publicatieverplichtingen. Zo dient een ANBI jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar haar financiële gegevens te publiceren op het internet. Wanneer het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar houdt dit dus in dat de gegevens over 2023 vóór 1 juli 2024 gepubliceerd moeten worden.

De publicatieplicht met betrekking tot de financiële jaarstukken is één van de publicatievereisten die een ANBI heeft. Daarnaast dient bijvoorbeeld ook een actueel activiteitenverslag te worden gepubliceerd. Er moet in ieder geval een verslag van het laatste jaar worden gepubliceerd. Met het verslag wordt inzichtelijk met welke activiteiten de ANBI haar doel wil bereiken. Het verslag hoeft niet per se inzage te geven in de bereikte resultaten.

Een volledig overzicht van te publiceren gegevens hebben wij als flyer bijgevoegd.

Een ANBI kan de vereiste gegevens op haar eigen website publiceren, maar mag daarvoor ook gebruikmaken van een gemeenschappelijke website. Hierbij kan gedacht worden aan een website die door een brancheorganisatie wordt aangeboden.

Sinds 1 januari 2021 zijn ‘grote’ ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren, deze zijn te downloaden via de website van de Belastingdienst.  De volgende instellingen kwalificeren als grote ANBI’s:

  • ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
  • Niet-fondsenwervende ANBI’s, als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000.

Naast het standaardformulier voor algemene ANBI’s bestaan er voor bepaalde type instellingen specifieke standaardformulieren.

Het niet voldoen aan de publicatieverplichtingen kan leiden tot verlies van de ANBI-status, alsmede de daarbij behorende fiscale faciliteiten.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, via ons contactformulier op de website of op ons algemene telefoonnummer 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.