Verantwoording van opbrengsten vanaf boekjaar 2022 Publicatiedatum: 27-09-2023

De nieuwe richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) van opbrengstverantwoording zijn van toepassing op talloze situaties. Derhalve kan de manier waarop opbrengsten dienen te worden verantwoord in de jaarrekening vanaf 2022 mogelijk wijzigen. Als gevolg hiervan lichten we een aantal belangrijke wijzigingen nader toe.

Prestatieverplichtingen
Stel dat een productieonderneming naast de productie en levering van een machine ook voor de installatie zorgt, het bedienend personeel een training geeft en tot slot ook het onderhoud voor de klant verzorgt. Voorheen werden deze elementen als één geheel behandeld. Echter dient er volgens de nieuwe richtlijn gekeken te worden naar de afzonderlijke prestatieverplichtingen. Kan de installatie door een ander bedrijf worden uitgevoerd dan de onderneming? Dan is er sprake van een afzonderlijke prestatieverplichting. Is het wettelijk verplicht om een training te geven? Dan wordt dit niet gezien als afzonderlijke prestatieverplichting.

Kortom, de opbrengst wordt verantwoord per afzonderlijke prestatieverplichting. Het is dus van groot belang om na te gaan wat de afzonderlijke prestatieverplichtingen zijn binnen de onderneming.

Garanties
Wanneer de klant een aanvullende garantie afneemt naast een reguliere garantie, dan wordt dit als een aparte prestatieverplichting gezien. Je kunt hierbij denken aan de verkoop van een fiets. Wanneer er een verzekering wordt afgesloten voor de gebruikelijke drie jaar wordt dit verwerkt als een garantievoorziening. Mocht de klant hierbij dan nog een aanvullende verzekering aanschaffen dan wordt dit gezien als afzonderlijke prestatieverplichting en wordt de opbrengst verantwoord in het jaar waar deze betrekking op heeft, oftewel jaar vier en vijf.

Retouren
Voor alle ontvangen bedragen waarop de onderneming verwacht geen recht te hebben, bijvoorbeeld als gevolg van retouren, dient de onderneming deze ontvangen bedragen op te nemen op de balans als een terugbetalingsverplichting. In deze situatie worden er dus geen opbrengsten verwerkt.

Niet door afnemers uitgeoefende rechten
Indien de onderneming verwacht dat afnemers niet alle toegekende rechten zullen uitoefenen, bijvoorbeeld bij cadeaubonnen, dient het bedrag gerelateerd aan die rechten als opbrengst te worden verantwoord. Als uitgangspunt kunnen ervaringscijfers uit verleden worden aangehouden.

Overgangsbepaling
Om de overgang te vereenvoudigen geeft de nieuwe richtlijn de volgende keuzemogelijkheden:

  • Prospectief verwerken: De wijzigingen hoeven alleen te worden toegepast op de overeenkomsten welke zijn aangegaan of gewijzigd na het begin van het boekjaar waarin deze wijziging voor het eerst wordt toegepast.
  • Retrospectief verwerken: inclusief aanpassing vergelijkende cijfers


Tenslotte
Bovenstaand artikel bespreekt in hoofdlijnen de wijzigingen in de RJ ten aanzien van de Opbrengstverantwoording. Voor eventuele vragen welke consequentie dit heeft voor uw jaarrekening, dan kunt u contact met ons opnemen via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.