Vereenvoudiging WBSO Publicatiedatum: 23-09-2021

Het demissionair kabinet stelt voor om met ingang van 2022 de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) op enkele punten te vereenvoudigen.

Ten eerste wordt voorgesteld om toe te staan dat als meer dan één S&O-verklaring wordt aangevraagd, de periodes waarop deze verklaringen betrekking hebben elkaar kunnen overlappen. De ondernemer kan dan per kalendermaand nieuwe WBSO-projecten aanvragen, ook als de betreffende kalendermaand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. De huidige situatie is nog dat een kalendermaand waarop een aanvraag betrekking heeft, niet meer kan worden betrokken in een latere aanvraag. De voorgestelde wijziging maakt het voor ondernemers gemakkelijker om in te spelen op gewijzigde situaties en bijvoorbeeld extra verwachten uren, kosten of uitgaven op te kunnen voeren. Het maximum aantal aanvragen blijft staan op vier aanvragen per kalenderjaar.

Ten tweede wordt voorgesteld om alle S&O-verklaringen voortaan betrekking te laten hebben op alle resterende kalendermaanden van een kalenderjaar. Met andere woorden een verklaring loopt standaard tot en met 31 december van het kalenderjaar. De minimumperiode blijft drie maanden, zodat een aanvraag wel uiterlijk op 30 september van een kalenderjaar moet zijn ingediend.

Tot slot wordt voorgesteld om S&O-inhoudingsplichtigen meer flexibiliteit te bieden door een S&O-inhoudingsplichtige voor elk aangiftetijdvak waarop een S&O-verklaring betrekking heeft, zelf te laten bepalen welk deel van het toegekende bedrag aan S&O-afdrachtvermindering hij in mindering brengt. Dit maakt dat de S&O-afdrachtvermindering sneller kan worden verrekend. Bij de vermindering geldt wel een maximum tot de hoogte van de door de inhoudingsplichtige in dat aangiftetijdvak verschuldigde loonheffing. Ook mag de afdrachtvermindering niet al in een eerder aangiftetijdvak in aanmerking zijn genomen.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.