Prinsjesdag 2021:
Vennootschaps-
belasting

Aanpassen tariefschijfgrenzen

De afgelopen jaren is het zogenoemde opstaptarief in de vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd naar 15%. Het opstaptarief is in 2021 van toepassing tot een winst van € 245.000. Deze grens wordt vanaf 1 januari 2022 verruimd naar € 395.000.

Lees verder
Wijziging verliesverrekening

Op dit moment kunnen verliezen voor de vennootschapsbelasting worden verrekend met de winsten van het voorgaande jaar en de zes volgende jaren. Per 1 januari 2022 worden de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting gewijzigd. Vanaf 2022 geldt dat verliezen onbeperkt in de tijd voorwaarts verrekenbaar zijn. De achterwaartse verliesverrekening blijft beperkt tot één jaar. Deze verruiming gaat gelden voor alle verliezen die vanaf 2013 zijn geleden. Op dit punt is dus sprake van een verruiming van de mogelijkheden om verliezen te verrekenen.

Lees verder
Verrekening voorheffingen in de vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft een wijziging voorgesteld ten aanzien van de verrekening van voorheffingen.

Lees verder
Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Eerder dit jaar is voorgesteld om het kwalificatiebeleid van rechtsvormen aan te passen. Onderdeel van dit voorstel was een wijziging van de fiscale kwalificatie van de commanditaire vennootschap en het fonds voor gemene rekening.

Lees verder
Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

In Nederland moeten bij onderlinge transacties binnen een concernverband marktconforme prijzen worden gehanteerd die vergelijkbaar zijn de prijs die een onafhankelijke derde in een eenzelfde situatie zou hebben betaald (zakelijkheidsbeginsel).

Lees verder
Maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking Per 1 januari 2022, treedt wetgeving in werking die bedoeld is om de regels voor omgekeerde hybriden (‘reverse hybrids’), zoals voorgeschreven in de EU Anti Tax Avoidance Directive (ATAD2), te implementeren.

Lees verder

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.