Met beide benen in de maatschappij

De publieke sector kent belangrijke, maatschappelijke thema’s, zoals marktwerking, samenwerking en schaalvergroting. Ook de veranderende samenleving, vergrijzing, automatisering, duurzaamheid en transparantie zijn sleutelbegrippen geworden. Thema’s die specifieke aandacht behoeven.

Een belangrijke gemene deler is dat de publieke sector al jaren wordt geconfronteerd met bezuinigingen. Ook de komende jaren zal dit aan de orde van de dag zijn. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met omvangrijke veranderende regelgeving, die een grote impact heeft op uw organisatie.

Onze specialisten staan u bij om tijdig in te spelen op actuele veranderingen. Zodoende is uw organisatie goed voorbereid op belangrijke thema’s die de komende jaren op u af komen. Onze specialisten in de publieke sector hebben veel ervaring met accountantscontroles en subsidiecontroles voor (semi) overheidsorganen. We leveren specialistisch maatwerk en doordachte oplossingen in elke fase van uw organisatie. Op een heldere en toegankelijke wijze.

We zetten ons graag in voor
Non-profit organisaties. Wat zijn uw idealen?