Aanvraagloketten NOW en TVL Q1 2021 geopend Publicatiedatum: 16-02-2021

Het UWV en de RVO hebben op 15 februari de loketten voor de NOW-regeling en de TVL geopend. Het is derhalve onder voorwaarden weer mogelijk om een aanvraag te doen voor Coronasteun.

TVL

Sinds maandagmiddag 15 februari 2021 12:00 uur kunnen ondernemers weer een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het aanvraagloket is geopend tot en met 30 april 2021 17:00 uur. Voor de bepaling van het omzetverlies dient in beginsel een vergelijking te worden gemaakt tussen de omzet uit de btw-aangifte Q1 2021 en de omzet uit de btw-aangifte Q1 2019. Bij een omzetverlies van tenminste 30% komt een onderneming mogelijk in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Zoals eerder gecommuniceerd is de regeling verruimd. Het subsidiepercentage voor de vaste lasten is verhoogd naar 85%, bij een omzetverlies vanaf 30%. Daarnaast gaat de voorwaarde van maximaal 250 werknemers niet meer gelden, waardoor ook grotere bedrijven in aanmerking kunnen komen voor de TVL. Als gevolg daarvan wordt  het maximale subsidiebedrag opgehoogd naar € 330.000,- voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB. Tevens wordt het minimale subsidiebedrag verhoogd van € 750,- naar € 1.500. Onlangs is er nog een verruiming aangekondigd. Waar eerst bedrijven van de TVL gebruik konden maken als ze per kwartaal ten minste € 3.000 aan vaste lasten hebben, komen nu ook ondernemers in aanmerking met minstens € 1.500 aan vaste lasten per drie maanden.

De bovengenoemde uitbreidingen laten echter nog even op zich wachten. Alleen bedrijven die ook in aanmerking kwamen voor de eerdere TVL kunnen voorlopig bij het nieuwe loket terecht. De nieuwe TVL kent een veel hoger subsidiepercentage, maar dit is nog niet verwerkt. Bedrijven die nu aankloppen voor de subsidie, krijgen eerst een voorschot van het oude subsidiepercentage en later een nabetaling, zodat de subsidie uiteindelijk wel onder de meest gunstige voorwaarden wordt verstrekt. Al deze aanpassingen moeten nog verwerkt worden in de systemen en moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie, die dit soort regelingen controleert op eventuele ongeoorloofde staatssteun. Wanneer de uitbreidingen definitief kunnen worden doorgevoerd is nog niet bekend.

NOW

Het aanvraagloket voor de vierde aanvraagperiode van de NOW-regeling is geopend van 15 februari tot en met 14 maart 2021. Ondernemers kunnen tegemoetkoming aanvragen indien ze over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebben. Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten.

De overige voorwaarden zijn gelijk aan de eerdere NOW regeling.

Informatieflyers

Onderstaand treft u de laatste versies van de informatieflyers:


Tot slot

Heeft u vragen over de aankondiging of heeft u andere vragen met betrekking tot de gevolgen van het Coronavirus, neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, de contactknop of telefonisch via 040 – 2 504 504Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.