Akkoord EU sociale zekerheid grensarbeiders Publicatiedatum: 11-05-2023

Een vast uitgangspunt in situaties van grensarbeid (kortgezegd: situaties waarin een werknemer woont in een ander land dan waarin hij werkzaamheden verricht) is dat de werknemer sociaal verzekerd is in zijn woonland, als hij daar minstens 25% van zijn arbeidsduur verricht. Tijdens de coronaperiode zijn werknemers op grote schaal thuis gaan werken. Het gewijzigde werkpatroon als gevolg van de coronamaatregelen zou op basis van de hoofdregel dus ertoe kunnen leiden dat een werknemer sociaal verzekerd raakt in zijn woonland, met alle gevolgen van dien.

Tijdens de coronaperiode hebben EU-landen met elkaar afgesproken dat het toegenomen thuiswerken niet zou leiden tot een wijziging van het toepasselijke socialezekerheidsstelsel. Deze ‘coronaregel’ geldt echter niet meer met ingang van 1 juli 2023.

Met het oog op de naderende einddatum van de coronaregel, is de zogeheten ‘Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid’ van de EU met een nieuwe Kaderovereenkomst gekomen. Deze overeenkomst maakt thuiswerken (ook wel telewerken) in de woonlidstaat mogelijk tot 50% van de arbeidsduur, zonder dat dit leidt tot een verandering in het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel.

Er moet wel actie worden ondernomen om gebruik te maken van de overeenkomst. Als de werknemer voldoet aan de gestelde voorwaarden, kan een zogeheten ‘Artikel 16-procedure’ worden gestart bij het sociale zekerheidsorgaan van het land waarin de werkgever is gevestigd. Na het sluiten van een artikel 16-overeenkomst, verstrekt het orgaan (in Nederland, de SVB) een verklaring van het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel. Een voorwaarde is wel dat zowel het woonland als de werkstaat de kaderovereenkomst hebben ondertekend. Naast Nederland hebben in ieder geval Duitsland en België reeds aangegeven de overeenkomst te zullen ondertekenen.

Door de verruiming is het dus voor grensarbeiders mogelijk om maximaal de helft van de arbeidsduur vanuit thuis te werken, zonder dat een wijziging plaatsvindt in de sociale zekerheidspositie van de werknemer.

Tot slot
Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of met uw eigen Govers contactpersoon.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.