EU-lidstaten akkoord met crypto-wetgevingsvoorstellen (MiCA en DAC8) Publicatiedatum: 05-06-2023

De EU-lidstaten hebben recent een politiek akkoord bereikt over de MiCA en DAC8 wetsvoorstellen, die zien op het reguleren en de uitwisseling van informatie over cryptoactiva en digitale gelden. Hieronder bespreken wij beide wetsvoorstellen.

Op dit moment vindt het handelen op cryptomarkten nog grotendeels plaats zonder de betrokkenheid van financiële instellingen (e.g. banken) die onderworpen zijn aan financieel toezichtrecht (‘MiFID II’). Aanbieders van diensten voor het wisselen van virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees voor virtuele valuta (aanbieders van cryptodiensten) dienen inmiddels wel een registratie aan te vragen bij DNB (‘AMLD 4’).

MiCA: geharmoniseerde crypto-wetgeving
Met de MiCA (‘Markets in Crypto Assets’) wetgeving worden geharmoniseerde regels voor cryptoactiva op EU-niveau ingevoerd, om juridische zekerheid te scheppen over cryptoactiva. De MiCA wetgeving schrijft bijvoorbeeld regels voor wat betreft de werking, structuur en governance van uitgevers van cryptoactiva. Ook regelt het transparantie- en openbaarmakingsvereisten voor het uitgeven en verhandelen van cryptoactiva. Op grond van de MiCA wetgeving zijn (crypto)platformen van zowel binnen als buiten de EU verplicht om ‘know-your-client’ procedures uit te voeren bij EU-cliënten.

De MiCA wetgeving treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2024. Het huidige MiCA wetgeving voorstel gaat niet in op gedecentraliseerde financiering (‘DeFi’), noch op cryptoleningen, ‘staking’ en ‘non-fungibele tokens’ (NFT’s).

DAC8: uitwisseling van informatie over cryptoactiva en elektronisch geld
De DAC richtlijn - en de zeven updates daarvan - is bedoeld om de administratieve samenwerking tussen de EU-lidstaten te verbeteren. De automatische uitwisseling van gegevens tussen de Europese belastingdiensten vindt plaats met het doel om belastingontduiking te bestrijden. Met DAC8 wordt de reikwijdte van deze richtlijn verder uitgebreid tot cryptoactiva en overige elektronische gelden. DAC8 maakt verder ook nog de uitwisseling van informatie over rulings aan rijke particulieren mogelijk.

Naar verwachting treedt de DAC8 wetgeving per 1 januari 2026 in werking. Vanaf dat moment zijn rapporteringsplichtige entiteiten, zoals (crypto)platformen en andere aanbieders van cryptoactivadiensten, verplicht om informatie over de cryptobezittingen en transacties van hun gebruikers te delen met Europese belastingdiensten. Voor de Europese belastingdiensten geldt vervolgens dat zij de ontvangen informatie verplicht automatisch uitwisselen onderling.

Achtergrond van de DAC-richtlijn
Na de oorspronkelijke richtlijn 2011/16/EU (DAC 1) is deze richtlijn inmiddels zeven keer gewijzigd om informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten mogelijk te maken betreffende:

  • Financiële rekeningen (DAC 2);
  • Fiscale rulings en voorafgaande verrekenprijsafspraken (DAC 3);
  • Transfer pricing documentatie (DAC 4);
  • Uiteindelijke begunstigden (DAC 5);
  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC 6);
  • Digitale platformen (DAC 7); en
  • Cryptoactiva en elektronisch geld (DAC8).

 

Crypto en belastingen
De specialisten van Govers Accountants/Adviseurs kunnen u bijstaan bij vragen omtrent crypto en belastingheffing.

 Tot slot
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan horen wij dat graag! U kunt contact met ons opnemen via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.