Fiscale behandeling van buitenlandse bestuurdersbeloningen Publicatiedatum: 23-09-2021

Niet opgenomen in het belastingplan 2022, maar wel relevant voor de praktijk: Voor de beloning van in Nederland woonachtige bestuurders en commissarissen van buitenlandse lichamen wordt in de meeste belastingverdragen de zogenoemde verrekeningsmethode voorgeschreven om dubbele belasting te voorkomen.

Bij toepassing van de verrekeningsmethode wordt een aftrek op de Nederlandse inkomstenbelasting gegeven ter grote van de in het buitenland feitelijk betaalde inkomstenbelasting (tot maximaal de toerekenbare Nederlandse inkomstenbelasting). Bij toepassing van de verrekeningsmethode zal Nederland ‘bijheffen’ tot Nederlands niveau.

Echter, op basis van een besluit van de Staatssecretaris van Financiën is het onder voorwaarden (lees: het andere land betrekt de beloning om reguliere wijze in de belastingheffing) mogelijk om in plaats van de verrekeningsmethode de doorgaans gunstigere vrijstellingsmethode toe te passen op bestuurders- en commissarisbeloningen.

Vanwege een in 2020 bekendgemaakte wijziging in het Nederlandse fiscale verdragsbeleid zal de goedkeuring van de Staatssecretaris worden ingetrokken. Dit zal voor veel bestuurders en commissarissen van buitenlandse vennootschappen leiden tot een hogere ‘overall’ belastingdruk op hun inkomen, omdat voortaan de verrekeningsmethode moet worden toegepast. Het is nog altijd onduidelijk per wanneer het besluit wordt ingetrokken. Mogelijk is dat al per 1 januari 2022.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptie

Momenteel worden aandelenoptierechten in de heffing betrokken op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend, dus op het moment waarop de optierechten worden omgezet in aandelen. Belast op dat moment is de waarde van de onderliggende aandelen verminderd met het bedrag dat aan de werknemer voor de aandelenopties in rekening is gebracht. In de praktijk leidde dit tot liquiditeitsproblemen: de heffing was vaak al verschuldigd voordat geld beschikbaar was om de heffing te voldoen. Om dit probleem het hoofd te bieden stelt het kabinet voor om vanaf 1 januari 2022 het heffingsmoment te verleggen van het moment van uitoefening naar het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. Hiermee moet het aantrekkelijker worden voor werkgevers en werknemers om aandelenopties te gebruiken.

Keuzeregeling

Door voor de heffing aan te sluiten bij het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden, wordt bewerkstelligd dat over de waarde van de aandelen die bij uitoefening direct verhandelbaar zijn, ook direct loonheffing is verschuldigd. Wanneer de aandelen niet direct verhandelbaar zijn, heeft de werknemer alsnog de keuze om de heffing te laten plaatsvinden op het moment van uitoefening van het aandelenoptierecht.

Als de werknemer deze keuze niet maakt, is de loonheffing verschuldigd op het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. Op dat moment wordt geheven over de waarde in het economisch verkeer op dat tijdstip minus het bedrag dat aan de werknemer in rekening is gebracht voor de aandelenopties.

Dit keuzerecht brengt met zich mee dat het voordeliger kan zijn om direct bij uitoefening van de aandelenoptie af te rekenen over de waarde van de aandelen, vooral wanneer men in de toekomst een waardestijging van de aandelen verwacht.

Mocht een aandeel in de onderneming vanwege een contractuele beperking nog niet verhandelbaar zijn, dan wordt de heffing tot maximaal vijf jaar na het uitoefeningsmoment uitgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat heffing langdurig wordt uitgesteld. Gelijktijdig geldt dat als de beperking langer duurt dan vijf jaar, het hiervoor bedoelde liquiditeitsprobleem dan nog steeds aan de orde is.

Het is aan werkgevers om hun werknemers tijdig te informeren over de impact van dit wetsvoorstel, met name ook over de keuzemogelijkheid qua heffingsmoment. 

Doel van dit wetsvoorstel is om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. Zolang de aftrekbeperking voor aandelenopties in de vennootschapsbelasting blijft gelden betwijfelen wij of dit een reëel streven is.

Gepaard met deze wijziging, wordt de bestaande fiscale tegemoetkoming voor aandelenopties voor start-ups met een S&O-startersverklaring per 1 januari 2022 afgeschaft.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.