IB47 renseigneringsplicht Publicatiedatum: 23-09-2021

Met ingang van 1 januari 2022 geldt een renseigneringsplicht (meldingsplicht) in het kader van betalingen aan personen die niet in de loonadministratie zijn opgenomen. Deze meldingsplicht kan onder andere voor commissarissen gelden, tenzij zij hebben gekozen voor vrijwillige toepassing van de loonbelastingregels (opting-in).

De verplichting geldt voor alle organisaties die inhoudingsplichtig zijn voor de loonbelasting alsook voor zogenoemde collectieve beheersorganisaties. Een aantal categorieën werkzaamheden wordt uitgezonderd van de renseigneringsverplichting, zoals werkzaamheden verricht door een vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling van de loonbelasting vallen. Indien de renseigneringsverplichting van toepassing is, dienen onder andere de naam, adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling verstrekt te worden aan de Belastingdienst. Daarnaast dienen ook de in het kalenderjaar betaalde bedragen (inclusief de kostenvergoedingen) doorgegeven te worden aan de Belastingdienst. De informatie moet uiterlijk op 31 januari van het daar op volgende kalenderjaar worden aangeleverd.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.