Inkomen uit werk en woning Publicatiedatum: 23-09-2021

Wijzigingen tarieven, Afbouw belastingvoordeel aftrekposten en geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek.

Afbouw belastingvoordeel aftrekposten

Sinds een aantal jaren verlaagt het kabinet stapsgewijs het maximale tarief aftrektarief voor aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en persoonsgebonden aftrek. Het maximale aftrektarief bedraagt voor 2022 maximaal 40% (2021: 43%).

Geleidelijke verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. De maximale zelfstandigenaftrek in 2022 bedraagt € 6.310 (2021: € 6.670). De komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek nog verder afgebouwd. Daarnaast is de zelfstandigenaftrek met ingang van 1 januari 2022 nog maar aftrekbaar tegen een tarief van 40% (in 2021 was dit nog 43%), tegenover een toptarief van 49,5%. 

Hogere bijtelling voor elektrische auto

De bijtellingsregels voor de auto van de zaak wijzigen als gevolg van het Klimaatakkoord tot 2026 bijna jaarlijks. De bijtelling voor benzine- en dieselauto’s van de zaak verandert echter niet in 2022. Het standaardpercentage voor de bijtelling blijft 22%. Voor elektrische auto’s verandert zowel de grondslag waarover de bijtelling wordt berekend, als het bijtellingspercentage. Hierdoor zijn elektrische auto’s vanaf 2022 fiscaal minder aantrekkelijk dan voorheen het geval was.

Per 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 16% (2021: 12%) over een maximale waarde van € 35.000 (2021: € 40.000). Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 35.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

Op basis van de huidige regels blijft het lage percentage tot en met 2024 ongewijzigd (16%) en stijgt dit naar 17% in 2025. In 2026 geldt voor alle auto’s van de zaak een bijtelling van 22%.

Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating.

Voorbeeld berekening met “cap”

Wanneer de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met een cataloguswaarde van € 110.000 in 2021 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.683. Als deze auto pas in 2022 te naam wordt gesteld, is de maandelijkse bruto bijtelling over dezelfde auto € 1.841.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.