Innovatiebox Publicatiedatum:

Om te groeien als bedrijf is het belangrijk te blijven innoveren. Niet innoveren betekent stilstand en dus achteruitgang. Met name technische ontwikkeling wordt door de Nederlandse overheid enorm gestimuleerd met diverse fiscale incentives.

Fiscale stimulans bij innovatie

Niet innoveren betekent stilstand en dus achteruitgang. Een bedrijf kan op verschillende manieren innoveren, zoals op marketinggebied bijvoorbeeld bij het lanceren van een nieuw marketingconcept, de introductie van een nieuw verdienmodel, maar bij uitstek bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten én procesinnovatie. Met name technische ontwikkeling wordt door de Nederlandse overheid enorm gestimuleerd met diverse fiscale voordelen. Doel hiervan is het behoud van technische innovatiekracht in Nederland. Naast de fiscale voordelen zijn er ook een aantal regionale en Europese subsidies en andere financieringsvormen (zoals het innovatiekrediet) te verkrijgen die technologische ontwikkelingen in Nederland proberen aan te wakkeren. Laat geen kansen én gratis geld liggen! Gaat uw bedrijf een nieuw product, dienst of een nieuw software platform of programmatuur ontwikkelen of door ontwikkelen, denk dan tijdig aan de volgende fiscale stimuleringsmaatregelen voor nieuwe technische ontwikkelingen.

Hoe werkt de innovatiebox

Door toepassing van de innovatiebox zal een groot gedeelte (72%) van de winst - die voortvloeit uit technische ontwikkelingen c.q. het immaterieel vast actief waaraan WBSO en eventueel een octrooi ten grondslag ligt - vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. De innovatieve winst zal hierdoor effectief belast zijn met 9% (tot 31/12/2020: 7%) vennootschapsbelasting. Hierdoor kan een forse besparing van vennootschapsbelasting worden bereikt.

Wat zijn de voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox?

De belangrijkste voorwaarden voor de toepassing van de innovatiebox zijn:

  • Het zelf ontwikkelen van het immateriële activum;
  • Uw bedrijf ontvangt WBSO-subsidie (een S&O verklaring). Voor grote belastingplichtigen, die onderdeel uitmaken van een groep met een omzet van € 50 mio per jaar, geldt een extra eis. Naast WBSO is een octrooi, exclusief gebruikersrecht of programmatuur vereist; en
  • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van de S&O verklaring of het octrooi dat u hebt gekregen;


Voldoet u al aan deze voorwaarden, dan is het zeker nuttig om te overwegen of u de innovatiebox wil toepassen. Maar ook als u nog niet aan de voorwaarden voldoet of niet volledig voldoet, kan het nuttig zijn om in een gesprek de mogelijkheden te bekijken. Wellicht kunt u eerst WBSO subsidie aanvragen, wat vervolgens ook uw "toegangskaartje" voor de innovatiebox kan zijn.

Om de innovatiebox toe te kunnen passen moet u in overleg met de Belastingdienst. U dient vooraf aantoonbaar te maken dat u een innovatieve activiteit/bedrijf heeft, en dat u aan de voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox kunt voldoen. Vervolgens dient u met de Belastingdienst overeenstemming te bereiken over het percentage van uw winst dat kwalificeert voor de innovatiebox.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Door onze ruime ervaring met innoverende bedrijven in de diverse sectoren, zoals in de high tech, automotive, health, ICT en software, hebben wij al vele bedrijven succesvol bijgestaan en begeleid bij het maken van een eerste innovatiebox afspraak met de Belastingdienst, evenals bij het evalueren en het verlengen van reeds bestaande innovatiebox afspraken.

Onze aanpak kenmerkt zich door een gezamenlijke en pragmatische aanpak, zodat we goed voorbereidt het overleg met de Belastingdienst ingaan om uiteindelijk tot een succesvolle innovatiebox afspraak te komen.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.