Liquideren BV wordt moeilijker per 15 november 2023 Publicatiedatum: 21-08-2023

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Vanaf dat moment geldt een verantwoordings- en bekendmakingsplicht bij een zogenaamde turboliquidatie, waardoor het moeilijker wordt om te turboliquideren. Onderneem dus tijdig actie als je nog een turboliquidatie wilt uitvoeren!

Turboliquidatie nu
Een turboliquidatie is een snelle, eenvoudige en goedkope manier om BV’s en andere rechtspersonen zonder baten te ontbinden. Een BV zonder baten houdt volgens de wet direct op te bestaan als een ontbindingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. De BV kan na een ontbindingsbesluit direct worden uitgeschreven bij de KvK en daarmee is de turboliquidatie een feit.

Turboliquidatie vanaf 15 november 2023
Vanaf 15 november geldt een verantwoordings- en bekendmakingsplicht bij het uitvoeren van een turboliquidatie. Dit houdt in dat het bestuur van de ontbonden vennootschap binnen 14 dagen na de ontbindingsdatum de volgende stukken bij de Kamer van Koophandel moet deponeren: 

  • een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar van ontbinding;
  • de jaarrekeningen over voorafgaande boekjaren (voor zover nog niet gepubliceerd); 
  • een beschrijving van (a) de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, (b) de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld en (c) de redenen waarom een schuldeiser geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven. 


Na de deponering van deze documenten dienen eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Ongewijzigd is dat de vennootschap na het nemen van het ontbindingsbesluit direct ophoudt te bestaan. Met een turboliquidatie kan de vennootschap dus alsnog snel worden beëindigd.

Gevolgen niet-naleving
Niet-naleving van de eisen uit de wet kan leiden tot een bestuursverbod voor de gewezen bestuurder van de vennootschap, dan wel een maximale boete van €22.500 (of zes maanden hechtenis). 

Nog turboliquideren? Onderneem dan tijdig actie!

Heeft u nog lege, inactieve BV’s waarvan het voornemen bestaat deze te (turbo)liquideren? Wacht dan niet te lang. Als het wetsvoorstel per 15 november a.s.  in werking treedt, moeten er verschillende extra handelingen worden verricht.

Voor vragen, opmerkingen of hulp bij de (turbo)liquidatie van BV’s en andere rechtspersonen, neem gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.