Rechtsherstel box 3: indiening ambtshalve verzoek niet nodig Publicatiedatum: 08-11-2022

De Hoge Raad heeft eerder onverwachts beslist dat de wijze van heffing in box 3 in strijd is met Europees recht en dat aan belastingplichtigen rechtsherstel dient te worden geboden. Op basis van deze uitspraak verleent de Belastingdienst rechtsherstel aan belastingplichtigen voor de periode vanaf 2017.

Dit rechtsherstel wordt in beginsel alleen geboden aan belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting. De wetgever heeft bewust gekozen om niet-bezwaarmakers niet in het rechtsherstel te betrekken. De afgelopen periode hebben niet-bezwaarmakers massaal gereageerd op deze handelswijze door indiening van een groot aantal verzoeken om ambtshalve vermindering van hun aanslag inkomstenbelasting.

Vanwege het grote aantal verzoeken om ambtshalve vermindering, heeft het Ministerie van Financiën inmiddels aangegeven dat een massaal bezwaarprocedure wordt ingericht. Dit houdt in dat een rechterlijke procedure wordt gevoerd die betrekking heeft op de vraag of niet-bezwaarmakers toch in aanmerking komen voor rechtsherstel. Het kabinet verwacht overigens niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.

Indien in een dergelijke procedure uiteindelijk toch wordt geoordeeld dat ook niet-bezwaarmakers aanspraak maken op rechtsherstel, dan kunnen alle niet-bezwaarmakers een beroep doen op het rechtsherstel. Dat geldt ook als zij geen verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.

Voor belastingplichtigen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag inkomstenbelasting betekent dit dus dat geen verzoek om ambtshalve vermindering hoeft te worden ingediend bij de Belastingdienst. Voor duidelijkheid omtrent de vraag of in de toekomst toch rechtsherstel wordt geboden aan deze groep niet-bezwaarmakers, dient de uitkomst van de massaal bezwaarprocedure te worden afgewacht.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail of telefonisch via 040 – 2 504 504. Uiteraard kunt u ook met al uw andere fiscale vragen bij ons terecht.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.