Ruimere uitleg Vpb-vrijstelling voor verenigingen en stichtingen Publicatiedatum: 9-02-2022

De Hoge Raad heeft 21 januari 2022 uitspraak gedaan in het kader van de Vpb-vrijstelling voor kleine verenigingen en stichtingen. Dit betreft een vrijstelling op basis waarvan verenigingen en stichtingen die onder de vastgestelde winstgrenzen blijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting Dit geldt voor verenigingen en stichtingen die in één boekjaar de winstgrens van € 15.000 niet overschrijden, of in het huidige boekjaar tezamen met de voorgaande vier jaren cumulatief de winstgrens van € 75.000 niet overschrijden.

De zaak had betrekking op een nieuw opgerichte vereniging welke pas gedurende drie jaren een onderneming dreef en in totaal bijna € 70.000 winst realiseerde in deze periode. De inspecteur was van mening dat de vereniging in kwestie belastingplichtig was voor de vennootschapsbelasting, omdat haar jaarwinst in het betreffende boekjaar hoger was dan € 15.000 euro. Bovendien was de inspecteur van mening dat de tweede winstgrens van € 75.000 pro-rata moest worden berekend over de periode waarin de belastingplichtige een onderneming dreef. De tweede winstgrens diende volgens de inspecteur op € 45.000 te worden gesteld, wegens het feit dat de belanghebbende pas gedurende drie jaren met de onderneming winsten realiseerde. Volgens de inspecteur zijn derhalve beide winstgrenzen overschreden, waardoor belanghebbende niet vrijgesteld is voor de vennootschapsbelasting. 

De Hoge Raad gaat hier niet in mee. Zij heeft beslist dat ook startende verenigingen en stichtingen aanspraak kunnen maken op deze vrijstelling, mits zij niet boven de tweede winstgrens van € 75.000 komen. Het feit dat de vereniging of stichting de winst heeft behaald binnen een periode van minder dan vijf jaren doet daar niks aan af. De Hoge Raad heeft derhalve een ruimere opvatting van de Vpb-vrijstelling. Het kan dus zo zijn dat de vereniging of stichting die een onderneming drijft de eerste jaren de jaarlijkse winstgrens van € 15.000 overschrijdt, maar desondanks is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting zolang de tweede winstgrens ter hoogte van € 75.000 niet wordt overschreden. Door deze uitspraak van de Hoge Raad kan in de eerste vijf jaar onder omstandigheden zelfs meer dan € 75.000 winst worden vrijgesteld.

Heeft u vragen over de Vpb-positie in uw situatie of over andere vraagstukken binnen uw stichting of vereniging? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, onderstaand contactformulier of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.