Thuiswerk- en reiskostenvergoedingen in 2022 Publicatiedatum: 30-03-2022

Met het afschaffen van de laatste coronamaatregelen, lijkt corona nu toch echt grotendeels achter ons te liggen. Dit betekent dat steeds meer werknemers weer zullen afreizen naar hun vaste werkplek bij hun werkgever. Voor deze reizen mogen werkgevers nog altijd een onbelaste reiskostenvergoeding betalen. Veel mensen werken echter ook (gedeeltelijk) vanuit huis. Dit heeft het kabinet doen besluiten om per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling voor thuiswerkdagen in te voeren. Een korte toelichting op de fiscale regelgeving:

 

Thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen met ingang van 1 januari 2022 maximaal € 2 vergoeden per thuiswerkdag. De werkgever heeft ook nog altijd de mogelijkheid om een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 uit te keren voor woon-werkverkeer. De werkgever mag echter niet voor de dagen waarop een thuiswerkvergoeding wordt betaald, ook een reiskostenvergoeding betalen. Als op een dag waarvoor een thuiswerkvergoeding wordt verstrekt, ook een zakelijke reis (niet zijnde woon-werkverkeer) wordt verricht, dan kan wel zowel de vrijstelling voor thuiswerken als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding worden toegepast.

Vaste vergoeding

Een werknemer die naar een vaste werkplek reist, mag een vaste onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen, als hij/zij tenminste 128 dagen per jaar naar deze vaste werkplek afreist. De vaste onbelaste reiskostenvergoeding mag dan worden berekend alsof de werknemer 214 dagen per jaar naar de vaste werkplek afreist. Werkt de werknemer parttime, dan moet deze zogenoemde 128-dagenregeling pro-rata worden toegepast. Met deze methode wordt geacht dat rekening wordt gehouden met incidentele thuiswerkdagen, ziekte en verlof, zodat hiervoor geen correctie hoeft te worden gemaakt.

De 128-dagenregeling geldt ook ten aanzien van de thuiswerkvergoeding. In dat geval moet wel schriftelijk worden vastgelegd voor welke dagen op jaarbasis de thuiswerkvergoeding wordt verstrekt. Hoe de regelingen in 2022 uitpakken in het geval van samenloop tussen een vaste thuiswerk- en reiskostenvergoeding, illustreren wij aan de hand van het onderstaande voorbeeld:

Voorbeeld vaste onbelaste reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

Een werknemer met een 5-daagse werkweek is met zijn werkgever schriftelijk overeengekomen 3 dagen per week naar de vaste werkplek (woon-werkverkeer) te reizen en de andere 2 dagen vanuit huis te werken. De werknemer mag een vaste reiskostenvergoeding ontvangen als hij minimaal 76 dagen (3/5 van 128 dagen) naar kantoor reist. De onbelaste reiskostenvergoeding mag dan worden berekend op basis van 129 dagen (3/5 van 214 dagen). De werknemer mag daarnaast een vaste thuiswerkvergoeding ontvangen als hij minimaal 51 dagen (2/5 van 128 dagen) thuiswerkt. De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt dan berekend op basis van 86 dagen (2/5 van 214 dagen).

Actie

Voor zover dat nog niet is gebeurd, is het belangrijk om uw vergoedingenbeleid aan te passen aan het thuiswerkbeleid. Daarnaast dient u met werknemers structurele, schriftelijke afspraken te maken over thuiswerken. Ook is het belangrijk om u te realiseren dat de invoering van de onbelaste thuiswerkvergoeding met ingang van 1 januari 2022, ook gevolgen kan hebben voor de vaste onbelaste reiskostenvergoeding. Wilt u meer weten over deze regelingen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Govers of met Mark Duijker, specialist loonheffingen (duijker@govers.nl).Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.