UBO-register tijdelijk niet toegankelijk Publicatiedatum: 24-11-2022

Het UBO-register is voorlopig niet toegankelijk voor het publiek. Naar aanleiding van een arrest van het Europese Hof van Justitie is het register voorlopig dichtgezet.

Uitspraak HvJ EU 22 november 2022

Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 22 november 2022 vastgesteld dat de bepaling in de antiwitwasrichtlijn dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de informatie over de UBO's van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in alle gevallen voor het grote publiek toegankelijk is, ongeldig is.

 Toegang van het grote publiek tot informatie over de UBO’s vormt een ernstige inmenging in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens van de betreffende UBO’s, aldus het Hof.

In principe kan het algemeen belang dat wordt nagestreefd met de antiwitwasrichtlijn een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens rechtvaardigen. Echter, ten aanzien van de algemene openbaarheid van het UBO-register stelt het Hof vast dat in dit geval de inmenging niet beperkt is tot wat strikt noodzakelijk en niet evenredig is met het nagestreefde doel. 

Het volledige persbericht namens het Europese Hof kun je hier vinden.

Brief minister Kaag

Minister Kaag van Financiën heeft op deze uitspraak gereageerd in een Kamerbrief van 22 november 2022. In de brief schrijft zij dat als eerste reactie op de uitspraak van het Europese Hof aan de Kamer van Koophandel is verzocht tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het Nederlandse UBO-register meer te verzorgen. Het is dus tot nader order niet mogelijk om UBO-uittreksels op te vragen. De komende dagen zal de minister de uitspraak met alle betrokken analyseren en in overleg treden met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn, mede in het licht van toezicht. Informatie over deze nadere analyse en besluitvorming volgt.

 De uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft overigens geen gevolgen voor de verplichting van BV’s en andere juridische entiteiten om hun UBO’s te registeren. Deze verplichting blijft van kracht.

 Zodra meer bekend is over de gevolgen van deze uitspraak voor het Nederlandse UBO-register houden wij u daarvan op de hoogte.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.