Vanaf 2025 nieuw stelsel box 3 Publicatiedatum: 21-04-2022

In het coalitieakkoord Rutte IV is afgesproken dat per 1 januari 2025 een nieuw stelsel voor box 3 op basis van werkelijk rendement wordt ingevoerd.

Het arrest van de Hoge Raad op 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat het box 3 stelsel in de jaren 2017 t/m 2022 in strijd was met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod uit het EVRM, heeft dit proces echter in een stroomversnelling gebracht.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft aangegeven dat vermogen jarenlang op een verkeerde manier belast is. “Mensen met spaargeld betaalden hierdoor te veel belasting, terwijl bezitters van onroerend goed door de sterke huizenprijsstijgingen juist te weinig betaalden.” Er zal op basis van het nieuw in te voeren stelsel jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting. Naast de belastingheffing over de jaarlijkse daadwerkelijke inkomsten zoals rente, huur en dividend, wordt tevens de waardeontwikkeling van de vermogensbestandsdelen van jaar tot jaar belast. Zo wordt de waardeontwikkeling van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille niet pas belast in het jaar waarin een deel van de aandelen wordt verkocht. Het kabinet wenst daarmee te voorkomen dat langdurig uitstel van belastingheffing plaatsvindt.

Rechtsherstel box 3 2017 t/m 2022

Daarnaast heeft het kabinet het parlement geïnformeerd over hoe rechtsherstel kan worden geboden aan de mensen die belasting hebben betaald over hun vermogen in de jaren 2017 t/m 2022.

Het kabinet stelt voor om belastingplichtigen over de oude jaren automatisch rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening. Er wordt dan aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige, terwijl we in het oude systeem een fictieve vermogensmix kenden.

Ongeveer 60.000 mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017 tot en met 2020. Het kabinet moet nog beslissen of alleen deze groep rechtsherstel krijgt of dat de groep wordt uitgebreid. Verder komen alle mensen waarbij de belastingaanslag nog niet vaststaat in aanmerking voor het rechtsherstel.

Box 3 belasting in 2023 en 2024

Spoedwetgeving zal nodig zijn om op een juiste wijze belasting te kunnen heffen over box 3-vermogen in 2023 en 2024. Het voorstel is om deze spoedwetgeving zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de vormgeving van het rechtsherstel. De mogelijkheid om per 2023 reeds een vermogensbelasting in te voeren op basis van werkelijk rendement is onderzocht maar dit bleek uitvoeringstechnisch niet haalbaar.

Tot slot

Heeft u na het lezen van dit bericht vragen over wat dit voor u betekent? Neem dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon of telefonisch via 040 – 2 504 504. Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag met al uw andere fiscale vraagstukken.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.