Variabel loon telt niet mee voor de loonnorm van de 30%-regeling Publicatiedatum: 17-01-2022

Voor de toepassing van 30%-regeling gelden een aantal strikte voorwaarden. Voornamelijk is het van belang dat de aangeworven werknemer een specifieke deskundigheid bezit. Deze voorwaarde is ingevuld met behulp van een salariscriteriumVoor de toepassing van 30%-regeling gelden een aantal strikte voorwaarden. Voornamelijk is het van belang dat de aangeworven werknemer een specifieke deskundigheid bezit. Deze voorwaarde is ingevuld met behulp van een salariscriteriumVoor de toepassing van 30%-regeling gelden een aantal strikte voorwaarden. Voornamelijk is het van belang dat de aangeworven werknemer een specifieke deskundigheid bezit. Deze voorwaarde is ingevuld met behulp van een salariscriterium

Uitspraak Rechtbank Gelderland

Een Indiase werknemer verandert gedurende haar verblijf in Nederland van werkgever. De arbeidsovereenkomst van de Indiase werknemer bij de nieuwe Nederlandse werkgever bevatte een vast salaris en een variabele omzetbonus.. De werkgever en werknemer verzochten de Belastingdienst om de 30%-regeling toe te passen. Dit verzoek werd door de Belastingdienst afgewezen, omdat het vaste salaris van de medewerker minder bedraagt dan de salarisnorm. Het variabele gedeelte dient, volgens de Belastingdienst, niet meegenomen te worden bij de bepaling of het belastbaar jaarloon van de medewerker meer bedraagt dan de salarisnorm.

Werknemer en werkgever sloten daarna een nieuwe arbeidsovereenkomst met een hoger vast maandsalaris en zonder omzetbonus. Voorts werd de Belastingdienst nogmaals verzocht om de 30%-regeling toe te passen. Ook in dit geval gaf de Belastingdienst geen beschikking af voor de 30%-regeling.  Volgens de Belastingdienst is het toetsingsmoment van de salarisnorm namelijk het aangaan van de (eerste) arbeidsovereenkomst. Rechtbank Gelderland stelt de Belastingdienst in het gelijk..

Tot slot

Deze uitspraak laat eens te meer zien dat de voorwaarden voor het mogen toepassen van de 30%-regeling erg nauw luisteren. Een ten onrechte verkregen of onjuist toegepaste 30%-regeling leidt tot intrekking ervan met terugwerkende kracht én voor de resterende looptijd. Wilt u vervelende gesprekken hierover met de fiscus en/of uw ingekomen werknemers voorkomen, neem dan gerust contact op met uw Govers contactpersoon of met uw Govers loonbelastingadviseur.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.