Voorjaarsnota: update bedrijfsopvolgingsregeling Publicatiedatum: 08-05-2023

De bedrijfsopvolgingsregeling is een fiscale regeling voor de overdracht van (familie)bedrijven naar de volgende generatie (via schenking of vererving) zonder of met beperkte belastingheffing. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bestaat uit twee onderdelen, namelijk een vrijstelling in de Successiewet en een doorschuifregeling in de Inkomstenbelasting (DSR). De BOR is de afgelopen jaren een veel besproken onderwerp. Ook in de Voorjaarsnota, welke vrijdag 28 april jongstleden is aangeboden, zijn verschillende wijzigingen aangekondigd.

Eerdere evaluatie

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de BOR verbeteren en knelpunten voor ondernemers zoveel mogelijk wegnemen. In dat kader heeft een evaluatie plaatsgevonden en is vervolgonderzoek gestart naar de mogelijke verbeteringen. Eind juni 2023 zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd over de exacte uitkomsten hiervan. In de Voorjaarsnota is alvast een eerste voorzet gegeven.

Voorjaarsnota

  • Vanaf 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken standaard aangemerkt als beleggingsvermogen in de BOR en DSR;
  • Vanaf 2025 geldt de BOR-vrijstelling van 100% van de goingconcernwaarde van de onderneming tot een bedrag van € 1.500.000. Op dit moment bedraagt deze € 1.205.871. De vrijstelling voor het meerdere zal worden verlaagd van 83% naar 70%.
  • De doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft. Deze marge merkt bij fictie een deel van het beleggingsvermogen in B.V.’s aan als ondernemingsvermogen, namelijk tot 5% van de waarde van het ondernemingsvermogen. Deze regeling is vatbaar voor constructies vanwaar deze wordt afgeschaft.
  • Bedrijfsmiddelen die ook buiten de onderneming worden gebruikt (ook wel keuzevermogen), kwalificeren straks nog enkel voor de BOR en DSR voor zover deze worden gebruikt in de onderneming.
  • Alleen reguliere aandelen met een belang van 5%, die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en liquidatieopbrengst, komen in aanmerking voor de BOR en DSR. De BOR en DSR blijven gelden voor preferente aandelen die in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging zijn uitgegeven.
  • De bezitseis- en voorzettingseis in de BOR worden in bepaalde situaties versoepeld. Daarnaast zal de dienstbetrekkingseis worden afgeschaft.
  • Constructies met de BOR, zoals dubbel gebruik van de BOR en oneigenlijk gebruik van de BOR door constructies met personen op hoge leeftijd, worden aangepakt.

Verdere details over de maatregelen volgen naar verwachting eind juni 2023 in een Kamerbrief. Duidelijk is in elk geval dat de wijzigingen voor de BOR nu echt dichtbij lijken te komen. Het goede nieuws is dat de BOR niet alleen maar zal worden versoberd, maar op sommige vlakken juist wordt versoepeld. Wellicht dat dit mogelijkheden kan bieden voor uw specifieke situatie. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tot slot
Heeft u vragen over de wijzigingen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier of met uw eigen Govers contactpersoon.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.