Voorkom onnodige belastingrente, onderneem tijdig actie! Publicatiedatum: 21-02-2022

Heeft uw onderneming een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar? Dan is het weer tijd om actie te ondernemen. Hetzelfde geldt voor particulieren die verwachten over het jaar 2021 belasting te moeten gaan (bij)betalen. Ons advies is om tijdig een verzoek om een (hogere) voorlopige aanslag over het jaar 2021 in te dienen ter voorkoming van onnodige belastingrente.

Belastingrente

De Belastingdienst brengt rente in rekening indien de (voorlopige) aanslag over het voorgaande boekjaar te lang op zich heeft laten wachten door toedoen van de belastingplichtige. De renteberekening start 6 maanden na afloop van het voorgaande (boek-)jaar waarop de aanslag betrekking heeft. De rente wordt berekend tot de dag die ligt voor de dag waarop de aanslag uiterlijk betaald moet zijn. De betalingstermijn bedraagt in beginsel 6 weken na dagtekening van de aanslag. De aanslag zal dus binnen 6 maanden minus 6 weken na afloop van het boekjaar moeten worden opgelegd ter voorkoming van verschuldigde belastingrente.

Invorderingsrente

In het geval de belastingplichtige een aanslag na de uiterste betaaldatum betaalt, is er invorderingsrente verschuldigd. De invorderingsrente wordt berekend vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (normaliter zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling. Het is dus van belang dat u uw aanslagen op tijd betaald.

Rentepercentage

Belastingrente

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt per 1 januari 2022 8%! Deze is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties. De belastingrente voor de inkomstenbelasting en overige belastingen is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Die bedraagt op dit moment 4%.

Invorderingsrente

In tegenstelling tot de belastingrente is de invorderingsrente tijdelijk gereduceerd als gevolg van de Covid-19 crisis. Dit gereduceerde tarief van 0,01% geldt nog tot en met 30 juni 2022. Vanaf dan zal de invorderingsrente stapsgewijs verhoogd worden naar het gebruikelijke tarief van 4%, dat per 1 januari 2024 weer van kracht is.

Voorkom onnodige belastingrente!

Om onnodige belastingrente te voorkomen, dan wel te beperken, raden wij u aan om zo snel mogelijk een verzoek om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting in te dienen. Maak hierbij een zo nauwkeurig mogelijke schatting.

Is een reeds opgelegde voorlopige aanslag naar verwachting te laag? 

 Dan verdient het aanbeveling om alsnog zo spoedig mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen om verdere berekening van belastingrente zo veel mogelijk te beperken. Ook als bij (latere) indiening van een aangifte blijkt dat belasting moet worden (bij)betaald is het raadzaam onmiddellijk een verzoek tot (herziening van de) voorlopige aanslag te doen.

Heeft u vragen over het aanvragen van een voorlopige aanslag of wenst u meer informatie te ontvangen inzake de voorkoming van belastingrente? Neem dan contact met ons op via uw relatiebeheerder, onderstaand contactformulier of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.