Vraag uiterlijk 30 september uw in andere EU-landen betaalde btw terug Publicatiedatum: 08-09-2023

Heeft u in 2022 btw betaald in een ander EU-land? Zorg er dan voor dat u tijdig een verzoek om teruggaaf van btw indient bij de Nederlandse Belastingdienst. U kunt deze btw tot uiterlijk 1 oktober 2023 terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. De in het buitenland betaalde btw kunt u niet in uw reguliere btw-aangifte in aftrek brengen.

Voorwaarden
Om btw uit andere EU-landen terug te vragen gelden de volgende voorwaarden:

Uw onderneming is in Nederland gevestigd;
Uw onderneming heeft geen aangifteplicht in het betreffende EU-land. Indien uw onderneming wel btw-aangifte moet doen in het betreffende EU-land, moet de btw aldaar in de btw-aangifte als voorbelasting worden afgetrokken;
Uw onderneming gebruikt de goederen en diensten voor btw-belaste activiteiten.

Indien u cumulatief voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, heeft u de mogelijkheid om de in een ander EU-land betaalde btw terug te vragen.

 Let op! Het minimale btw-bedrag voor de teruggaaf van btw per land is € 50.

 Portal ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’
Het verzoek om teruggaaf van de btw kan via de online portal ‘Teruggaaf van btw uit andere EU-landen’ worden ingediend. Hiervoor zijn inloggegevens benodigd. Indien nog niet eerder via de portal btw is teruggevraagd, moeten hiervoor inloggegevens worden aangevraagd. U kunt hiervoor het formulier ‘Aanvraag inloggegevens teruggaaf btw uit andere EU-landen’ gebruiken. De Belastingdienst verstrekt de inloggegevens doorgaans binnen 4 weken. Gezien de naderende deadline van 30 september 2023 is spoedige actie zodoende vereist.

Wat kunt u doen?
Wij raden u aan in kaart te brengen of en hoeveel btw u voor inkopen heeft betaald in een ander EU-land. Deze btw kunt u vervolgens vóór 1 oktober 2023 via de Nederlandse Belastingdienst terugvragen.

 Vragen?
Vanzelfsprekend helpen wij u graag met al uw vragen. Neemt u daartoe gerust contact op met uw Govers contactpersoon of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.