Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Publicatiedatum: 23-09-2021

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking getreden.

Deze wet zorgt ervoor dat de regels voor toezicht en bestuur van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen aansluiten op die van de B.V. en de N.V. De Wbtr regelt onder meer:

  • de mogelijkheid tot het instellen van een raad van commissarissen of raad van toezicht, en de minimale bevoegdheden van zo’n raad;
  • dat bestuurders of toezichthouders met een tegenstrijdig belang niet mee mogen overleggen of beslissen over een besluit, en wie het besluit mag nemen als het bestuur of de toezichthouders hierdoor geen besluit kunnen nemen;
  • de verplichting tot het opnemen van een ontstentenis- en beletregeling in de statuten, waarin wordt bepaald wie beslissingen mag nemen als het bestuur of de toezichthouders daar (tijdelijk) niet toe in staat zijn;
  • een verbod op een vetorecht voor bestuurders of toezichthouders: een bestuurder of toezichthouders mag niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuurders of toezichthouders samen;
  • aansprakelijkheid van bestuurders of toezichthouders van verenigingen of stichtingen bij faillissement;
  • uitbreiding van de beoordelingsvrijheid van de rechter om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan.


De Wbtr geldt voor alle stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Dus ook voor een zogenaamde ‘Stichting Administratiekantoor’ die aandelen van een B.V. beheert en bewaart.

Wilt u weten of u actie moet ondernemen naar aanleiding van de Wbtr? Neem dan contact met ons op.



Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.