Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Ontmoedigingsbeleid vanuit de wetgever! Publicatiedatum: 15-05-2023

De wetgever wenst een einde te maken aan het fenomeen waarbij aanmerkelijkbelanghouders in grote getalen geld blijven lenen bij hun eigen vennootschappen. Op 1 januari 2023 heeft zij daarvoor een wet ingevoerd om het lenen bij de eigen vennootschap te beperken. Op grond van deze wet dienen aanmerkelijkbelanghouders inkomstenbelasting te betalen indien zij meer dan € 700.000 hebben geleend van de eigen vennootschap. Het eerste peilmoment vindt 31 december 2023 plaats. Heeft u meer dan € 700.000 schuld bij uw eigen vennootschap, dan raden we u aan om verder te lezen.

Wet excessief lenen – hoe zit het?
De maatregel geldt voor iedereen met een belang van minimaal vijf procent in een vennootschap (hierna: dga’s). Daarnaast geldt de maatregel voor de schuld die de dga tezamen met diens partner heeft. Indien de partner ook een schuld bij de vennootschap heeft, dan wordt deze dus bij de schuld van de dga opgeteld. Ook leningen aan kinderen of ouders van de dga tellen mee. Echter, voor hen geldt de grens van € 700.000 per persoon. De schulden aan kinderen of ouders worden dus niet bij de schuld van de dga opgeteld.

In principe tellen voor de bepaling van de excessieve schuld alle schulden mee. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor schulden welke zijn aangegaan ter financiering van de eigen woning. Hierbij geldt als aanvullende eis dat ter zake van die lening een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Voor reeds op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden geldt deze laatste eis overigens niet.

Hoe deze nieuwe wetgeving in de praktijk uitwerkt lichten we graag toe aan de hand van onderstaand voorbeeld.

Wet excessief lenen in de praktijk
Piet is dga van Lekker Ruim Leven B.V. Samen met zijn vrouw Gerda geniet hij uitbundig van alles dat het leven mooi maakt. Op 31 december 2023 heeft Piet een schuld van € 900.000 bij zijn vennootschap, welke door Piet is aangewend om zijn luxe levensstijl te kunnen bekostigen . Gerda heeft op dat moment ook een schuld bij Lekker Ruim Leven B.V. ter hoogte van € 50.000, waarvan zij een mooie cabrio heeft aangeschaft. Gezamenlijk hebben zij dus € 950.000 aan schuld bij de vennootschap van Piet, waarvan € 250.000 op grond van de wet als excessief deel kwalificeert. Hierover is 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd, zijnde € 67.250. Het nieuwe drempelbedrag voor Piet en Gerda is als gevolg van deze afrekening verhoogd van € 700.000 naar € 950.000.

Deze belastingclaim heeft niet tot gevolg dat Piet in 2024 wat zuiniger gaat leven. Een jaar later is zijn schuld immers opgelopen naar € 1.000.000. Gerda heeft daarentegen geen nieuwe schulden bij de vennootschap gemaakt. In totaal hebben Piet en Gerda gezamenlijk € 1.050.000 schuld aan Lekker Ruim Leven B.V. Hiervan komt € 100.000 boven de nieuwe grens van € 950.000 uit. Deze € 100.000 wordt in de heffing betrokken tegen 31% heffing (maximale tarief 2024) en hun drempelbedrag verschuift naar € 1.050.000.

Tijd om het over een andere boeg te gaan gooien, aldus Piet en Gerda. Ze besluiten in 2025 zuinig te gaan leven en weten de schuld van Gerda geheel af te lossen en de schuld van Piet met € 250.000 te verlagen. Deze aflossingen resulteren in een fictief regulier nadeel (negatief box 2 inkomen) ter hoogte van € 300.000. Dit verlies kan worden verrekend met overig box 2 inkomen van het belastingjaar (of box 2 inkomen van het voorgaande jaar of de komende zes jaren). Het drempelbedrag wordt ook verlaagd, namelijk naar € 750.000.

Wet excessief lenen - de gevolgen voor de dga
In de praktijk onderscheiden we verschillende opties hoe met deze nieuwe wetgeving kan worden omgegaan. Zo kan ervoor worden gekozen om de schuld af te lossen via een dividenduitkering vanuit de vennootschap, maar ook door andersom juist privévermogen over te dragen naar de vennootschap, ter aflossing van de schuld. In voorkomende gevallen kan het ook interessant zijn om de schuld in stand te laten en de strafheffing voor lief te nemen. Dit speelt met name in gevallen waarbij als gevolg van de schuld bij de eigen vennootschap de box 3 positie geoptimaliseerd kan worden. Omdat per situatie moet worden beoordeeld welke aanpak het meest voordelig uitpakt, is een individuele benadering noodzakelijk. We kijken daarom graag mee naar uw specifieke situatie.

Tot slot
Mocht u meer dan € 700.000 hebben geleend bij uw vennootschap, dan heeft deze nieuwe wetgeving mogelijk invloed op uw fiscale positie. Graag brengen wij de gevolgen voor u in kaart en stellen we een zo fiscaal voordelig mogelijk actieplan voor u op. Teneinde samen uw situatie in kaart te brengen kunt u contact met ons opnemen via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.