Wijzigingen startersvrijstelling overdrachtsbelasting Publicatiedatum: 23-09-2021

Per 1 januari 2021 is de overdrachtsbelasting op een aantal punten gewijzigd. Het algemene tarief is verhoogd van 6% naar 8%. Voor toepassing van het verlaagde 2%-tarief voor de verkrijging van woningen is voortaan vereist dat de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat dienen. Daarnaast is een vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevoerd voor ‘starters’ op de woningmarkt.

Onvoorziene omstandigheden

Voor toepassing van het verlaagde 2%-tarief en de startersvrijstelling is vereist dat de verkrijger de verkregen woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken. Wanneer niet aan dit criterium wordt voldaan, is de verkrijging belast met 8% overdrachtsbelasting. Door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld scheiding of overlijden) kan niet altijd worden voldaan worden aan het hoofdverblijfscriterium. Toepassing van het 8%-tarief zou in dergelijke situaties onwenselijk zijn. In de huidige wet is geregeld dat indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen ná verkrijging van de woning, het verlaagde 2%-tarief c.q. de startersvrijstelling alsnog kan worden toegepast, ondanks dat niet wordt voldaan aan het hoofdverblijfcriterium. In het Belastingplan 2022 is nu voorgesteld om deze mogelijkheid ook toe te passen voor onvoorziene omstandigheden die zich voordoen vóór de verkrijging, maar ná het tekenen van de koopovereenkomst. 

De Belastingdienst zal een standaardformulier publiceren, waarmee de verkrijger kan verklaren dat onvoorziene omstandigheden zich hebben voorgedaan. Zodra een dergelijke omstandigheid zich voordoet, is het zaak om het formulier zo spoedig mogelijk bij de notaris aan te leveren.

Verduidelijking en wijziging antimisbruikbepaling

Om misbruik van de startersvrijstelling te voorkomen, bestaat reeds een antimisbruikbepaling. Het gaat om situaties waarbij de verkrijging van het volle eigendom van de woning wordt opgeknipt, om zo onder de woningwaardegrens (momenteel: € 400.000) van de startersvrijstelling te blijven, zodat deze vrijstelling kan worden toegepast. Deze antimisbruikbepaling wordt nu op een aantal punten verduidelijkt.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.