Specialisten in accountancy

Onze specialisten in accountancy maken écht het verschil door altijd te denken vanuit bedrijfseconomische insteek. We kijken naar het verleden, maar vooral naar het heden en naar de toekomst. We verrassen u met inzichten die bijdragen aan uw duurzame succes.

We ondersteunen u graag met de volgende specialismen:

Efficiënte controles met échte toegevoegde waarde

Ondernemingen die voldoen aan criteria ten aanzien van omzet, balanstotaal en aantal werknemers zijn controleplichtig. Uiteraard voeren we kwalitatief goede controleopdrachten uit. Daarbij focussen we op de belangrijke risico's en op de onderwerpen die naast de jaarrekening ook van toegevoegde waarde zijn voor uw onderneming. Deze toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld liggen op het gebied van de inrichting van processen of van fiscaal getinte risico's.

In onze samenwerking communiceren we helder, transparant en direct met u. Dat betekent dat we alles met u delen wat belangrijk voor u is om te weten. Om die reden werken we zoveel mogelijk met vaste teams. Met collega's die uw bedrijf en uw personeel kennen, zodat we niet elk jaar met dezelfde vragen komen.

Uw jaarrekening, de basis voor een mooie toekomst

De jaarrekening geeft een waardevolle terugblik op uw recente verleden. Wat zijn de gebeurtenissen en ontwikkelingen, en hoe heeft uw onderneming daarop gereageerd? Belangrijke informatie, hoewel u als ondernemer waarschijnlijk meer bezig bent met het heden en de toekomst. Met de kansen en uitdagingen die voor u liggen. En hoe uw ambities gefinancierd worden. Vragen waarbij we u graag ondersteunen.

De jaarstukken moeten correct samengeteld worden. Een (beknopte) versie moet tijdig gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel, en de aangifte vennootschapsbelasting moet ingediend worden. Wij zorgen dat dit goed gebeurt. Bijvoorbeeld door onze processen optimaal in te richten. En door goede afspraken te maken met u. Zo zorgen wij ervoor dat uw energie gaat naar datgene waarin u goed bent: ondernemen.

Loon- en salarisadministratie: correct en snel

Uw complete loonadministratie wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie ANB, dat letterlijk op een steenworp afstand ligt van het pand van Govers. ANB verzorgt uw complete loon- en salarisadministratie, zonder dat u daar enig omkijken naar heeft. U levert maandelijks uw gegevens aan per e-mail of telefoon of u voert ze zelf in op de website. Vervolgens heeft u binnen twee werkdagen uw loonstroken.

Vanzelfsprekend voldoen de loonstroken exact aan alle wet- en regelgeving. Dat vraagt om specifieke kennis en ervaring. Voor de experts van ANB Salarisadministratie is dat al meer dan 40 jaar het dagelijks werk. Zij verzorgen maandelijks zo'n 26.000 loonstroken. Correct, snel en altijd in nauw contact met ons, zodat we bij Govers het complete plaatje overzien van uw onderneming.

De liquiditeitsprognose: helder zicht op uw toekomst

Met een liquiditeitsprognose – ook wel liquiditeitsbegroting of cashflowprognose genoemd - geven we inzicht in al uw inkomende en uitgaande geldstromen. Op basis hiervan maken we een schatting van de belangrijkste ontvangsten en uitgaven per periode. De liquiditeitsprognose is een belangrijk stuurinstrument voor strategische bedrijfskeuzes, zoals groei of investeringen. We geven u namelijk inzicht in uw financiële mogelijkheden om ambities te realiseren.

Met de liquiditeitsprognose stellen we u ook in staat om eventuele tekorten tijdig te signaleren en adequate maatregelen te nemen. Daarom is het frequent actualiseren van de prognose zeer relevant voor organisaties met (dreigende) liquiditeitsproblemen of in turbulente omstandigheden. Omdat prognoses inherent zijn aan onzekerheid, rekenen we altijd diverse scenario’s door.

Kwaliteitsambitie

Onze controlepraktijk is omvangrijk te noemen. Voor de wettelijke controle van jaarrekeningen beschikken we dan ook over de daartoe benodigde vergunning van de AFM, waarbij we ons richten op het niet-OOB segment, oftewel het MKB in de ruimste zin van het woord. Ook het overgrote deel van de not-for-profit organisaties valt in dit segment. Wij streven naar een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van al onze opdrachten waarbij het voldoen aan wet- en regelgeving onze minimale kwaliteitsambitie is. Deze kwaliteitsambitie betreft het leveren van diensten waarbij per opdracht een evenwichtige verdeling is voor de belangen vanuit de klant, het publiek belang, het proces en compliance. Waarbij, als het er op aankomt, het publiek belang vanuit onze rol als accountant voorop staat.

Ons doel is om uw verwachtingen ten aanzien van onze diensten waar te maken en zo mogelijk te overtreffen. We kijken daarbij niet alleen naar het verleden, maar vooral naar het heden en ook naar de toekomst. We verrassen u graag met onze persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met een professioneel-kritische instelling, en met nieuwe inzichten en mogelijkheden die bijdragen aan het duurzaam succes van uw onderneming.

ESG Assurance

Net als bij een jaarrekening, vinden gebruikers van niet-financiële informatie het belangrijk dat deze informatie betrouwbaar is. De betrouwbaarheid kan vergroot worden door het uitvoeren van een audit door een onafhankelijke accountant. Daarnaast geldt vanaf boekjaar 2025 vanwege de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voor grote ondernemingen een verplichting om deze informatie op te nemen in het bestuursverslag en te laten voorzien van assurance. Wij zijn ons nu reeds aan het voorbereiden op deze uitbreiding van onze dienstverlening, zodat wij u in 2026 kunnen voorzien van een assurance rapport bij uw duurzaamheidsinformatie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Patrick van de Laar en Marcel Soons

Wilt u in gesprek met onze accountancy specialisten? Laat uw gegevens achter.

Alles in huis om
u te ontzorgen

Govers is thuis in accountancy, fiscaliteit en bedrijfsadvies. Daarmee hebben we als totaaladviseur alle disciplines in huis en bieden we een hoogwaardige dienstverlening aan onze klanten