Bedrijfsadvies waarop u kunt bouwen

Als ondernemer kunt u bouwen op onze betrokken adviseurs. Met onze jarenlange ervaring bieden we u gericht advies over diverse bedrijfseconomische vraagstukken. Van strategisch tot uitvoering.

We ondersteunen u graag met de volgende specialismen:

Gericht advies bij overname en herstructurering

Groei mogelijk maken, structuur aanbrengen om risico's te spreiden of om nieuwe ontwikkelingen op te starten, ontwikkelingen op fiscaal gebied benutten of uw bedrijf klaarmaken voor een overname. Het zijn situaties waarbij het raadzaam is om de structuur van uw onderneming te herzien. Groei kan autonoom gebeuren, maar ook door overnames. Wij hebben een eigen aanpak ontwikkeld om overnamekandidaten effectief door te lichten tijdens een due diligence onderzoek.

Voorop staat het belang om uw ondernemingsstructuur in lijn te houden met uw toekomstplannen. Dat betekent dat het verstandig is om regelmatig met uw adviseur van gedachten te wisselen over de toekomst. Over uw plannen en doelen, maar ook over uw persoonlijke toekomst. Samen zorgen we ervoor dat uw onderneming uw doelen bereikt.

Uw bedrijfsopvolging in goede banen

Bedrijfsopvolging gaat vaak gepaard met emoties. U neemt het besluit dat het tijd wordt om uw geliefde onderneming, waar uw ziel en zaligheid in zitten, over te dragen. Of het binnen de familie blijft of niet, afscheid nemen van uw bedrijf en uw medewerkers dient zorgvuldig te gebeuren. Onze adviseurs helpen u en uw familie om dit proces zo goed en zo tijdig mogelijk te begeleiden.

Als u uw onderneming wilt overdragen aan een externe partij, is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van de waarde van uw onderneming. Onze adviseurs en onze collega's van De Beemd Corporate Finance zijn u van dienst bij het verkoopklaar maken van uw onderneming. Ook helpen ze bij het verzorgen van een goed onderbouwd waarderingsrapport, zoeken ze naar een geschikte overnamepartij en begeleiden ze u bij de onderhandelingen met een eventuele koper.

Focus op uw bedrijfsfinanciering

De evenwichtige financiering van uw onderneming is een constant aandachtspunt. Daarom wijzen we u op de verbetermogelijkheden en ondersteunen we u bij het realiseren ervan. Banken moeten iedere keer weer voldoen aan nieuwe en strengere wet- en regelgeving. Ze moeten risico's spreiden. Daardoor kan een bedrijfsfinanciering vaak alleen tot stand komen wanneer er verschillende aanbieders van kapitaal bij elkaar worden gebracht.

Door stapeling van de diverse financieringsmogelijkheden en aanbieders van financieringen kan de totale financieringsbehoefte van de onderneming worden ingevuld. Onze accountants en adviseurs hebben de kennis, kunde en het netwerk om uw behoefte tot in detail in te vullen. Ze staan u graag tijdig bij en helpen u tijdens het hele traject. Van de oriëntatiefase tot en met het afsluiten van de overeenkomst.

Thuis in alle juridische vraagstukken

Ondernemen betekent risico’s nemen. Van het maken van afspraken met leveranciers en klanten, het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers tot het betrekken van een bedrijfspand of het verrichten van een bedrijfsovername. Zaken die onlosmakelijk verbonden zijn met juridische vraagstukken en vragen om actuele kennis over de wet- en regelgeving.

De juridische adviseurs van Govers ontzorgen u op alle gebieden en vraagstukken van uw ondernemerschap. Onze juridische afdeling heeft ruime kennis binnen het civiele- en ondernemingsrecht en adviseert over kansen en bedreigingen. Wij stellen contracten op en informeren u gericht over wijzigingen in wet- en regelgeving.

Uw subsidieaanvraag met maximaal resultaat

Voor vraagstukken op het gebied van subsidieaanvragen rekenen we op onze collega’s van De Subsidiespecialist. Zij beschikken op dit gebied over ruime ervaring en diepgaande kennis. Van aanvraag tot afronding van een subsidietraject. En ze werken met dezelfde persoonlijke, realistische en resultaatgerichte aanpak als wij bij Govers.

De Subsidiespecialist heeft als doel om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en de slagingskans van een subsidietraject te optimaliseren. Ze hebben inmiddels veel succesvolle subsidietrajecten op hun naam staan. Voorafgaand aan deze werkzaamheden maken ze met u heldere afspraken over de honorering. In de meeste gevallen werken wij op basis van een succesfee. Dit betekent dat wij alléén een factuur sturen op het moment dat er daadwerkelijk subsidie toegezegd is.

Wilt u in gesprek met onze bedrijfsadviseurs? Laat uw gegevens achter.

Alles in huis om
u te ontzorgen

Govers is thuis in accountancy, fiscaliteit en bedrijfsadvies. Daarmee hebben we als totaaladviseur alle disciplines in huis en bieden we een hoogwaardige dienstverlening aan onze klanten