Bedrijfsopvolgingsregeling Publicatiedatum: 7-06-2022

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is de laatste tijd een veel besproken onderwerp. De BOR is een fiscale regeling waarmee (familie)bedrijven fiscaal voordelig kunnen worden overgedragen naar de volgende generatie (bij schenking of vererving) zonder of met beperkte belastingheffing. De BOR bestaat uit twee faciliteiten, namelijk een vrijstelling in de Successiewet en doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting.

Uitleg BOR

Om eventuele wijzigingen in de BOR te begrijpen, is het eerst van belang om te bekijken hoe de BOR op dit moment is vormgegeven. Bij schenking of vererving van vermogen aan kinderen dient in beginsel 10% (tot een bedrag van € 130.425), respectievelijk 20% (boven dit bedrag van € 130.425) belasting te worden betaald. Onder voorwaarden is de BOR van toepassing. De BOR kent een 100%-vrijstelling van € 1.134.403. Een eventuele grotere verkrijgings is voor 83% vrijgesteld. Stel dat een onderneming een waarde heeft van € 5.000.000. € 1.134.403 is volledig vrijgesteld, wat betekent dat nog € 3.865.597 resteert. Deze waarde is voor 83% vrijgesteld, een bedrag van € 3.208.445. Uiteindelijk resteert dan nog € 657.152 waar over 10% en vervolgens 20% schenk- of erfbelasting moet worden betaald. Daarbij bestaat op basis van de Invorderingswet ook nog de mogelijkheid tot uitstel van betaling voor een periode van tien jaar. Om deze redenen is de BOR een ruimhartige vrijstelling.

Hervorming op komst

De roep om hervorming of beperking van de faciliteit klinkt al enige tijd. In mei 2020 is in de kamernotitie ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ gesteld dat de huidige BOR te ruimhartig is. Als beleidsoptie wordt genoemd om de vrijstelling over de waarde te verlagen naar 25% (t.o.v. de huidige 83%). De omvang van de vrijstelling zou daarbij gemaximeerd worden op € 5.000.000 van het totale ondernemingsvermogen. Ook wordt voorgesteld om kleine aanmerkelijk belangpaketten en verhuur van onroerend goed uit te zonderen van de BOR. Uitstel van betaling met tien jaar op grond van de Invorderingswet zou wel mogelijk moeten blijven.

Ex-Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft in november 2021 in een brief Kamervragen beantwoord over de BOR. Deze vragen zijn gesteld door het Tweede kamerlid Hammelburg (D66). De Staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat een groot deel van de fiscale voordelen bij toepassing van de BOR slechts bij een kleine groep belastingplichtigen terecht komt. Daarnaast benadrukt de Staatssecretaris dat een eventuele aanscherping van de BOR pas aan de orde is na de afronding van de evaluatie in het kader van de bedrijfsopvolging. Afronding van deze evaluatie stond gepland in het eerste kwartaal van 2022 maar is helaas verder in het jaar doorgeschoven.

Kabinetsplannen 2022

In de kabinetsplannen van 2022 komt weer ter sprake dat onderzocht moet worden hoe de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en hoe oneigenlijk gebruik hiervan kan worden tegengegaan. Een brede hervorming van de BOR lijkt er nu dus echt aan te komen. Wat de veranderingen zullen gaan worden is echter nog de vraag die resteert. Wellicht dat wordt aangesloten bij een van de voorstellen zoals opgenomen in de notitie ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. Voor nu is het in elk geval afwachten tot er meer bekend is. Uit de kabinetsplannen valt te lezen dat het doel is om het wetstraject in 2023 in te zetten, maar met een uitwijkmogelijkheid naar 2024.

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsartikel vragen? Neemt u gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.