Btw-kwalificatie vervoersdiensten tussen derde landen Publicatiedatum: 20-03-2024

Onlangs heeft de Belastingdienst een kennisgroepstandpunt gepubliceerd ten aanzien van het btw-tarief dat van toepassing is op goederenvervoersdiensten tussen derde landen. De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat ten aanzien van deze diensten het algemene btw-tarief (21%) van toepassing is.

Kennisgroepstandpunt
De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over de volgende situatie: een in Nederland gevestigde logistiek dienstverlener verricht een goederenvervoersdienst aan een andere in Nederland gevestigde ondernemer. De goederen worden vanuit een derde land naar een ander derde land verstuurd. Het vervoer van de goederen vindt dus volledig plaats buiten de Europese Unie en de goederen worden niet ingevoerd in de Europese Unie.

Deze vervoersdienst wordt aangemerkt als een hoofdregel B2B-dienst. In beginsel is deze dienst belast daar waar de afnemer is gevestigd. Dit betekent in het onderhavige geval dat de dienst in Nederland is belast en op basis van de Nederlandse btw-wetgeving de btw-gevolgen moeten worden bepaald.  De vraag die hier opkwam ging over de toepasbaarheid van het 0%-tarief voor diensten gerelateerd aan van buiten Nederland komende goederen. De kennisgroep van de Belastingdienst neemt het standpunt in dat het 0%-tarief in dit geval niet van toepassing is. Voor de toepassing van het 0%-tarief is het volgens de kennisgroep van belang dat het moet gaan om goederen die bij binnenkomst in Nederland al onder een douaneregime vallen of bij binnenkomst in Nederland onder een douaneregime worden geplaatst.  Hieruit volgt dat het moet gaan om naar Nederland komende goederen. Dit is niet het geval bij goederenvervoer tussen derde landen. Als gevolg hiervan is het algemene btw-tarief (21%) van toepassing.

Gevolgen voor de praktijk
Voorheen was er regelmatig discussie over de reikwijdte van het 0%-tarief voor diensten met betrekking tot goederen die nog niet zijn ingevoerd in de Europese Unie. Dit standpunt geeft duidelijk weer op welk standpunt de Belastingdienst zich zal stellen. Indien u actief bent in de transportsector, is dit standpunt van belang. Indien u ten onrechte geen 21% btw in rekening brengt, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid deze btw na te heffen.

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over de gevolgen van dit kennisgroepstandpunt voor uw onderneming? Neemt u dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504. Uiteraard kunt u ook met al uw andere fiscale vragen.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.