Van oudsher thuis
bij familiebedrijven

Een groot verschil tussen familiebedrijven en andere organisaties is de verbondenheid met het bedrijf. Zowel van de eigenaar als van de werknemers. Het personeel komt vaak uit de nabije omgeving van het bedrijf, wat zorgt voor wederzijdse loyaliteit. In goede, maar ook in mindere tijden.

Een ander kenmerk is dat familiebedrijven vaak geen uitgebreide managementlagen en overlegstructuren kent. Beslissingen worden op de werkvloer genomen. Hierdoor zijn familiebedrijven vaak in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen in de markt.

Uit ervaring weten we dat familiebedrijven vaak andere vraagstukken hebben dan overige bedrijven. Een voorbeeld is het vraagstuk van de bedrijfsopvolging, maar ook de beheersing van de risico's in de privésfeer van de directeur of grootaandeelhouder. We zetten onze kennis en ervaring graag in om ook uw familiebedrijf te ondersteunen in de ontwikkeling, bedrijfopvolging of bij andere uitdagingen.

We werken graag aan uw ondernemersdromen.
Wat zijn uw ambities?