Specialisten in fiscaliteit

De fiscale wet- en regelgeving verandert continu. Dit vraagt om een brede basiskennis met een specialisme op de verschillende belastingonderdelen. En ook om kennis en inzicht in uw organisatie. Voor het zakendoen op nationaal niveau en voor advies over internationale vraagstukken.

We ondersteunen u graag met de volgende specialismen:

Thuis in familiezaken

Wij hebben aandacht voor uw familiezaken, zowel emotioneel als zakelijk. Van vraagstukken over schenking en overlijden tot de overdracht van vermogen naar de volgende generatie. Belangrijke onderdelen van onze praktijk zijn vermogensplanning en -structurering, en estateplanning.

Met onze dienstverlening zien wij het als onze missie om u en uw familie te begeleiden naar een gezonde en mooie toekomst. Met een nieuwe generatie aan het roer die het succes uit het verleden continueert.

DGA en uw onderneming

We zijn betrokken bij de vraagstukken van zowel uw onderneming als die van u, als directeur-grootaandeelhouder (DGA). Daarom ondersteunen we u ook bij uw particuliere fiscale zaken. Op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook bij het overleg met de belastingdienst en het voeren van procedures.

U wordt aangemerkt als (DGA) wanneer u minimaal 5% van de aandelen hebt in een vennootschap. Zowel bedrijfsmatig als privé komt u dan in aanraking met fiscale kwesties en moet u financiële keuzes maken. Onze fiscale specialisten brengen uw fiscale situatie in kaart brengen en adviseren u bij het maken van deze keuzes.

Grip op de loonheffingen

Bij het in dienst nemen van personeel of het inhuren van externe krachten spelen diverse fiscale aspecten een rol. Vooraf inzicht in deze gevolgen voorkomt het risico op naheffing en boetes. In de praktijk betekent dit veelal dat u loonheffingen als werkgever moet inhouden en deze moet afdragen aan de Belastingdienst.

Onze specialisten adviseren werkgevers dagelijks over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de loonheffingen en maken u wegwijs in de wirwar van loonbelastingregels. Het speelveld is breed en omvat onder andere: de aanleg van de loonadministratie, de werkkostenregeling, grensoverschrijdende arbeid, de directeur-grootaandeelhouder, mobiliteit, arbeidsvoorwaarden zoals werknemersparticipaties, keten- en inlenersaansprakelijkheid, personeelssubsidies en sociale zekerheid. Met de Govers Loonheffingenscan zijn onze loonheffingenspecialisten tevens in staat om tijdig risico’s te signaleren en om onbenutte kansen te verzilveren. Tevens begeleiden onze specialisten u graag bij het optimaliseren van uw fiscale beheersingsmodel, al dan niet in het kader van horizontaal toezicht.

Wegwijs in uw BTW

De BTW is een complexe belasting waarmee iedereen te maken krijgt. Niet voldoen aan de wet- en regelgeving heeft vaak naheffingen en boetes tot gevolg. Daarnaast merken wij dat veel ondernemers geen gebruik maken van de fiscale mogelijkheden. Daarom is het belangrijk om te weten of uw onderneming de btw op een juiste manier verwerkt.

Heeft ú de BTW-positie van uw onderneming goed in beeld? Hoe gaat u om met de btw van oninbare vorderingen? En welke werkwijze hanteert u bij prestaties van en naar het buitenland? Met de Govers BTW-scan krijgt u een goed beeld van uw BTW-positie. Deze gratis scan signaleert de belangrijkste risico’s van uw onderneming en biedt kansen om BTW te besparen. Na invulling van de BTW-scan analyseren onze BTW-adviseurs uw antwoorden en nemen ze contact met u op om de vervolgstappen te bespreken.

Internationaal ondernemen binnen de fiscale grenzen

Fiscale regels, zowel in Nederland als in het buitenland, kunnen een enorme impact hebben op het succes van uw internationale activiteiten. In het complexe speelveld van de nationale en internationale fiscale wet- en regelgeving streven we naar de voorkoming van dubbele heffingen en optimalisatie van uw fiscale positie.

Dankzij de intensieve samenwerking met collega’s van ons wereldwijd UHY-netwerk maken we u en uw bedrijf wegwijs in de wereld van regeltjes en wijzen we u op de kansen en valkuilen in de diverse landen. Bijvoorbeeld op het gebied van buitenlandse belastingheffing, zoals winstbelasting, BTW, loonbelasting en eventueel andere lokale heffingen.

Gericht advies bij overname en herstructurering

Groei mogelijk maken, structuur aanbrengen om risico's te spreiden of om nieuwe ontwikkelingen op te starten, ontwikkelingen op fiscaal gebied benutten of uw bedrijf klaarmaken voor een overname. Het zijn situaties waarbij het raadzaam is om de structuur van uw onderneming te herzien. Groei kan autonoom gebeuren, maar ook door overnames. Wij hebben een heel eigen aanpak ontwikkeld om overnamekandidaten effectief door te lichten tijdens een due diligence onderzoek.

Voorop staat het belang om uw ondernemingsstructuur in lijn te houden met uw toekomstplannen. Dat betekent dat het verstandig is om regelmatig met uw adviseur van gedachten te wisselen over de toekomst. Over uw plannen en doelen, maar ook over uw persoonlijke toekomst. Samen zorgen we ervoor dat uw onderneming uw doelen bereikt.

Behoud controle over uw fiscaliteit

Fiscale compliance gaat verder dan het op tijd en nauwkeurig doen van de aangifte. Zeker in deze complexe wereld is het essentieel dat u uw verplichtingen begrijpt. Met een Tax Control Framework op maat zorgen wij dat u in controle blijft over uw fiscale processen. De mate van controle op uw belastingaangiften vanuit de Belastingdienst vermindert hierdoor aanzienlijk.

Onze fiscale specialisten zorgen dat het risico op geschillen met de Belastingdienst beperkt wordt tot een minimum. Wij volgen de wijzigingen in wetgeving en beleid op voet en houden onze kennis voortdurend op peil. Daardoor zijn we volledig uitgerust om kansen en risico’s snel te signaleren voor uw onderneming.

Wilt u in gesprek met onze fiscale specialisten? Laat uw gegevens achter.

Alles in huis om
u te ontzorgen

Govers is thuis in accountancy, fiscaliteit en bedrijfsadvies. Daarmee hebben we als totaaladviseur alle disciplines in huis en bieden we een hoogwaardige dienstverlening aan onze klanten