De noodzaak van het levenstestament Publicatiedatum: 20-03-2024

U wilt uw persoonlijke en zakelijke belangen natuurlijk zoveel mogelijk zelfstandig behartigen. Maar wat als u ziek wordt? Of als u wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld vanwege dementie? In zulke gevallen is het van belang om een goed levenstestament te hebben. Een vertrouwenspersoon zorgt er dan voor dat uw persoonlijke en zakelijke belangen worden behartigd.

Er zijn maar weinig documenten die zo veel emoties oproepen als het (levens)testament. Deze emoties komen meestal bovenop het ongemak en verdriet dat iemand ervaart als hij/zij zelf geen belangrijke zaken meer kan regelen. Het goed opstellen van een zo uitgebreid mogelijk levenstestament met de wensen voor de persoonlijke en zakelijke belangen is dan van groot belang.

Het levenstestament
In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval (tijdelijk) niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Uw partner is namelijk niet zomaar bevoegd om namens u te handelen.

Een in een levenstestament benoemde vertrouwenspersoon kan desgewenst verschillende handelingen verrichten namens u. Denk hierbij onder andere aan het regelen van bankzaken, besturen van uw B.V., beheren en beleggen van vermogen en het sluiten van overeenkomsten.

Volmacht
Om bij ziekte, ongeval of nare calamiteiten namens uw partner te mogen handelen dient een bewind te worden aangevraagd bij de rechter. Om de gang naar de rechter te voorkomen, kunt u een notarieel levenstestament opstellen waarin een vertrouwenspersoon de volmacht verkrijgt om uw persoonlijke en zakelijke belangen te behartigen. U kunt een of meerdere personen benoemen tot uw gevolmachtigden, bijvoorbeeld een voor persoonlijke belangen en een ander voor zakelijke belangen.

Wensen en aanwijzingen
In het levenstestament wordt opgenomen welke rechtshandelingen door de gevolmachtigde mogen worden verricht zoals beheer van uw financiën en onderneming. Door uw wensen op te nemen, kunt u tevens kaders geven aan de gevolmachtigde zoals:

  • Mag de gevolmachtigde schenkingen verrichten namens u, en zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Mag de gevolmachtigde de woning verkopen, bijvoorbeeld bij intrek in een zorginstelling? Heeft u dan specifieke wensen zoals de voorkeur voor een bepaald verzorgings- of verpleeghuis
  • Wat zijn uw wensen rondom medische behandeling, reanimatie en praktische zaken na overlijden?

   

Wanneer gaat een volmacht in?
Een levenstestament wordt vastgelegd in een notariële akte. Deze volmacht kan direct ingaan. Dit betekent niet dat u zelf niet meer kan handelen. Naast de vertrouwenspersoon blijft u, zolang u zelf handelings- en wilsbekwaam bent, bevoegd om handelingen te verrichten die u nog zelfstandig kunt verrichten. Het is ook mogelijk dat de volmacht pas in gaat nadat een arts heeft verklaard dat u niet meer handelingsbekwaam bent. Het nadeel hiervan is dat de volmacht soms pas te laat kan worden gebruikt om uw belangen te behartigen.

Onderneming
Een levenstestament is ook van groot belang wanneer u een onderneming heeft. De continuïteit van de onderneming mag namelijk niet in gevaar komen als u niet meer goed voor uw zaken kunt zorgen. Hiervoor is vaak echter meer nodig dan een levenstestament. Zo is het belangrijk om de statuten van uw vennootschap te checken en de volmachten bij uw bank te regelen. Evenzo kan in de jaarlijkse vergadering worden bepaald wie u in geval van calamiteiten tijdelijk als bestuurder vervangt.

Wat is het verschil met een ‘gewoon’ testament?
Het levenstestament werkt enkel tijdens leven. Het bepaalt niet wat er na uw overlijden gebeurt, wie als executeur optreedt en hoe uw vermogen vererft. Hiervoor is een ‘gewoon’ testament benodigd. Van belang is dat u uw keuzes  goed vastlegt mocht u onverhoopt komen te overlijden,  waarbij duidelijk is wat uw laatste wil is en hoe u deze uitgevoerd wil zien. Het levenstestament en testament kunnen dus beide op een verschillend moment van groot belang zijn.

Tot slot
Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden van een levenstestament en testament. Wij onderhouden een goede relatie met diverse notarissen met wie wij u in contact kunnen brengen. Zo blijven uw zaken ook goed geregeld wanneer u iets overkomt. Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden via uw relatiebeheerder, via ons contactformulier op de website of op ons algemene telefoonnummer 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.