Definitieve berekening NOW 5 of NOW 6 nog aan te vragen? Deadline is 2 juni 2023! Publicatiedatum: 05-05-2023

De deadline voor het aanvragen van de definitieve berekening van NOW 5 (zevende aanvraagperiode) en NOW 6 (achtste aanvraagperiode) is vrijdag 2 juni 2023.  Het indienen van de definitieve berekening dient u te doen voor iedere aanvragende entiteit afzonderlijk en kunt u doen via de website van het UWV.

Afhankelijk van de omvang van de tegemoetkoming dient u bij de definitieve berekening een derdenverklaring of accountantsverklaring mee te sturen. Wanneer het niet lukt om voor 2 juni 2023 dit accountantsproduct aan te leveren kunt u daarvoor extra tijd aanvragen. Ook dit dient u te doen voor iedere aanvragende entiteit afzonderlijk en kunt u doen via de website van het UWV middels onderstaande link:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx?friendlyurl=/werkgevers/formulieren.aspx

Na het aanvragen van extra tijd wordt vervolgens standaard uitstel verleend tot 3 november 2023 om het accountantsproduct alsnog aan te leveren en de definitieve berekening af te ronden.

Let op: Voor beide aanvragen dient u uiterlijk vrijdag 2 juni 2023 dus actie te ondernemen. Dit is dan ofwel het aanvragen van de definitieve berekening (ongeacht of het een € nihil vaststelling zal worden) ofwel het aanvragen van extra tijd voor het toevoegen van het accountantsproduct.

Terugbetaling en betalingsregeling

Terugbetaling van de eventueel te veel ontvangen voorschotten zal pas starten nadat u de beschikking van het UWV waarin de definitieve berekening staat heeft ontvangen. Daarin staat ook de datum van de start van de terugbetalingen. De betalingen dienen door uw onderneming zelf te worden overgemaakt en worden dus niet automatisch afgeschreven.

Indien uw onderneming niet de financiële middelen heeft om direct terug te betalen kunt u na ontvangst van de beschikking een betalingsregeling aanvragen. Dit kan online of telefonisch, maar is op verzoek van u als aanvrager. Dit kan per aanvraagperiode en terugbetaling mag worden gespreid over maximaal 60 maandelijkse termijnen. Bovendien wordt er géén rente berekend. Indien u hiervan gebruik wenst te maken adviseren wij u om de website van het UWV te raadplegen of hierover contact op te nemen met het UWV voor de specifieke voorwaarden.

 Wat te doen?

Heeft u in 2021 of 2022 een aanvraag gedaan voor de NOW 5 of NOW 6 en daarvoor voorschotten ontvangen, dan dient u uiterlijk vrijdag 2 juni 2023 actie te ondernemen. Mocht u daarbij nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via, of telefonisch via 040 – 2 504 504.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.