Het einde van de jubeltonvrijstelling al per 1 januari 2023 Publicatiedatum: 21-03-2022

Binnen de Nederlandse Successiewet kennen we de mogelijkheid tot het doen van een belastingvrije schenking ten behoeve van een eigen woning voor een bedrag van maximaal € 106.671. Deze vrijstelling wordt ook wel de jubelton genoemd. Vanwege de huidige krapte op de woningmarkt, door sommigen zelfs bestempeld als woningcrisis, heeft de coalitie in haar regeerakkoord afgesproken om de jubelton af te schaffen.

In het regeerakkoord is initieel afgesproken dat de jubeltonvrijstelling per 1 januari 2024 helemaal zou worden afgeschaft. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer echter onderzocht of het mogelijk was de vrijstelling nog per 2023 af te schaffen, dan wel te verlagen. Hoewel een gehele afschaffing nog niet mogelijk bleek, kan door middel van een verlaging van de vrijstelling in feite hetzelfde doel worden bereikt. De jubelton wordt met ingang van 1 januari 2023 immers verlaagd tot een bedrag ter hoogte van € 27.231.

Naast de vrijstelling voor de eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag ter hoogte van € 27.231 te schenken. Dit bedrag mag het kind vrij besteden. In 2023 wordt de vrijstelling voor de eigen woning dus naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen per begiftigde slechts éénmaal gebruik maken van een verhoogde vrijstelling. Het is derhalve niet mogelijk om zowel de vrij besteedbare verhoogde vrijstelling áls de verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning te benutten.  

Indien de wens bestaat om een bedrag te schenken voor de eigen woning van uw kind, is het raadzaam om dat nog dit jaar te doen. Ouders (maar ook overige schenkers) hebben in 2022 immers voor het laatst de mogelijkheid om gebruik te maken van de ruime jubeltonvrijstelling ter hoogte van € 106.671. Voor de volledigheid zetten we nog graag de voorwaarden van de jubeltonschenking op een rij:

  • De begiftigde van de jubelton dient tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn;
  • Het verkregen vermogen mag enkel te worden aangewend voor een besteding aan de eigen koopwoning. Denk hierbij aan de aanschaf van een eigen woning, het aflossen van een hypotheek of de verbetering van eigen woning;
  • Het bedrag dient uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, zijn besteed ten behoeve van de eigen woning. We merken op dat het vooralsnog niet duidelijk is hoe de Belastingdienst omgaat met deze spreidingsmogelijkheid in het kader van de afschaffing van de jubelton per 1 januari 2024. We achten het derhalve raadzaam om de verkregen jubelton uiterlijk in 2023 volledig te besteden. Dit is een beperking voor in 2022 verkregen jubeltonnen.
  • Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de jubeltonvrijstelling in geval van een schenking onder schuldigerkenning (schenking op papier).

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen over de mogelijkheden om vermogen over te dragen naar de volgende generatie? Neemt u gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, telefonisch via 040 – 2 504 504 of via onderstaand contactformulier. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor overige financiële-, fiscale- of bedrijfseconomische vragen.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.