Ontwikkelingen omtrent verplichtstelling eHerkenning voor indienen aangifte Publicatiedatum: 28-06-2022

Met de introductie van MijnBelastingdienst Zakelijk (MBD-Z) is de gefaseerde overstap naar een nieuw digitaal portaal in gang gezet. Vanaf aangiftejaar 2019 wordt de aangifte vennootschapsbelasting ingediend via MBD-Z en per 2020 geldt hetzelfde  voor de aangifte loonheffingen. Met ingang van 2022 dienen ook de btw-aangiftes via het nieuwe portaal ingediend te worden (uitzonderingen daargelaten).  

Om toegang te krijgen tot MBD-Z (als rechtspersoon) is eHerkenning (niveau 3 of hoger) vereist. Deze betaalde dienst kan enkel worden aangeschaft bij door de Rijksoverheid erkende commerciële partijen. Hoewel er een compensatieregeling is, moet de belastingplichtige dus betalen voor het kunnen doen van zijn belastingaangifte.  

Eerder dit jaar is een zaak bij de rechtbank voorgekomen over een belastingplichtige die het hiermee principieel oneens was. Hij wilde wel aan zijn aangifteverplichting voldoen, maar weigerde om een betaald eHerkenningsmiddel aan te schaffen. Hij was derhalve niet in staat om zijn aangifte loonheffingen in te dienen. Volgens belanghebbende bestaat er geen wettelijke basis voor de verplichting om betaalde diensten te gebruiken om aangifte te kunnen doen. Rechtbank Gelderland stelde belanghebbende in het gelijk.  

De inspecteur is in deze zaak niet in hoger beroep gegaan vanwege een gebrek aan heffingsbelang. De vraag of de verplichte (betaalde) toepassing van eHerkenning legitiem is, blijft door het uitblijven van hoger beroep, respectievelijk (sprong)cassatie, dus onbeantwoord. Om duidelijkheid/zekerheid te bieden aan de praktijk heeft Advocaat-Generaal (A-G) Niessen “cassatie in het belang der wet” gevorderd. De bal ligt nu bij de Procureur-Generaal, die moet beoordelen of behandeling van de zaak noodzakelijk is voor de rechtsontwikkeling.  

De A-G is overigens – in tegenstelling tot de rechtbank – van mening dat de verplichting voor het gebruik van eHerkenning voor het doen van aangifte wel degelijk een wettelijke basis heeft. Volgens de A-G heeft de minister op basis van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) namelijk de mogelijkheid om nadere eisen te stellen aan de wijze waarop een bericht via de elektronische weg wordt gestuurd aan een bestuursorgaan. Van deze mogelijkheid is in de visie van de A-G gebruik gemaakt door in de Regeling Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst (EBV), kort gezegd, verplicht te stellen dat gebruik wordt gemaakt van eHerkenning. Wij zijn benieuwd of de Hoge Raad de zaak in behandeling gaat nemen en deze redenatie zal volgen. Wij wachten de inhoudelijke behandeling van de Hoge Raad met belangstelling af.  

Heeft u twijfels over de ontwikkelingen omtrent MijnBelastingdienst Zakelijk / eHerkenning, of ervaart u problemen met de overstap naar het nieuwe portaal? Wij helpen u graag. Via aangiftesoftware of middels een machtiging is het daarnaast mogelijk dat wij als fiscaal dienstverlener uw aangifte verzorgen en indienen; eHerkenning is voor u als ondernemer dan niet nodig voor de aangifte. Neem gerust contact met ons op via uw relatiebeheerder, per mail via btw@govers.nl, of telefonisch via 040 – 2 504 504. Ook bij andere fiscale vragen kunt u uiteraard bij ons terecht.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.