Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022 Publicatiedatum: 23-09-2021

In de huidige situatie hebben ouders recht op ouderschapsverlof gedurende maximaal 26 maal de wekelijkse arbeidsduur, verdeeld over de eerste acht levensjaren van hun kind. Het ouderschapsverlof is echter onbetaald, tenzij werkgever en werknemer hierover binnen hun bedrijf of cao andere afspraken hebben gemaakt.

Het kabinet is van mening dat door de huidige regeling niet iedereen het zich kan veroorloven om gebruik te maken van het (onbetaalde) ouderschapsverlof. Het kabinet wil mensen meer keuzemogelijkheid bieden tussen zorg en werk. Daarom krijgen ouders per 2 augustus 2022 gedurende 9 weken een UWV-uitkering. De uitkering wordt gemaximeerd tot 50% van het (maximum) dagloon. De negen weken verlof worden alleen betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Hierdoor hoopt het kabinet ouders te stimuleren om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.Deel dit bericht:

We werken graag aan uw ondernemersdromen. Wat zijn uw ambities?

Elke succesvolle klantrelatie begint met een persoonlijke kennismaking. Een gesprek over uw ambitie en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Laat hieronder uw gegevens achter en we nemen snel contact met u op.